HUVITAVAT LUGEMIST

Siit leiate infot erinevate artiklite, uuringute ja doktoritööde kohta. Näiteks TTÜ uute korterelamute uuring ja palu muud kasulikku!
Huvitavat lugemist

Siit saate alla laadida MTÜ Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühenduse (EKVÜ) poolt tõlgitud ja välja antud digitaalse juhendmaterjali VENTILATSIOONISEADMED JA TEHNORUUMID, mis baseerub raamatu „Sisäilmasto ja ilmastointijärjestelmät“ 7. peatükil originaalpealkirjaga „Ilmastointikoneet jakonehuoneet“.

Liginullenergiahooned täna ja homme - Jarek Kurnitski.
Artiklite kogumik, mis võtab kokku TTÜ liginullenergiahoonete uurimisgrupi töö tulemused 2012–2015.

TTÜ raamatukogus olevad doktoritööd ja muud huvitavat lugemist: http://digi.lib.ttu.ee/

VÄRSKEMAD DOKTORITÖÖD

Investigation of Energy Efficiency in Buildings and HVAC Systems. Hoonete ja nende tehnosüsteemide energeetilise efektiivsuse uurimine. Autor: Allan Hani 

Autonomous Design Systems (ADS) in HVAC field. Synergetics-based approach. Autonoomsed masinprojekteerimissüsteemid (ADS) kütte- ja ventilatsioonivaldkonnas. Sünergeetikapõhine lähenemine. Autor: Dmitri Loginov

TTÜ uuring "Kütteenergia tarbimise vähendamine koterelamutes läbi tarbijate teadlikkuse tõstmise ja käitumisharjumuste muutmise, tuginedes individuaalse küttekulu mõõtmisele"

http://www.kredex.ee/public/Uuringud/Allokaatorid_uuring_191112.pdf 

TTÜ uute korterelamute uuring

http://www.kredex.ee/public/Uuringud/Uute_korterelamute_uuring_2012.pdf 

Madalenergia- ja liginullenergiahoone kavandamine. Juhend büroo ja avalike hoonete tellijale

http://www.kredex.ee/public/Uuringud/Madalenergia-_ja_liginullenergiahoone_kavandmine_Mitteelamud.pdf 

Madalenergia- ja liginullenergiahoone kavandamine. Juhend korterelamute projekteerijatele, ehitajatele ja tellijale

http://www.kredex.ee/public/Uuringud/Madalenergia-_ja_liginullenergiahoone_kavandamine_Korterelamu.pdf 

Madalenergia- ja liginullenergiahoone kavandamine. Juhend väikeelamute projekteerijale, ehitajale ja tellijale

http://www.kredex.ee/public/Uuringud/Madalenergia-_ja_liginullenergiahoone_kavandamine_Vaikeelamu.pdf 

TTÜ paneelelamute seisukorra uuring

http://www.kredex.ee/public/Uuringud/Suurpaneelelamute_uuringu_loppraport_trukk.pdf 

TTÜ puitelamute seisukorra uuring

http://www.kredex.ee/public/Uuringud/TTY_Puitelamute_uuring.pdf 

TTÜ telliselamute seisukorra uuring

http://www.kredex.ee/public/Uuringud/ttu.pdf 

TTÜ uuring "Maaelamute sisekliima, ehitusfüüsika ja energiasääst"

http://www.kredex.ee/public/Uuringud/TTY_maaelamu.pdf 

 

TREA kodukalt

Tartu linna hoonete energiatarbimise ja sisekliima uuringu I etapi aruanne

http://www.trea.ee/pagas/Uuring_ver_2810_2011.pdf 

Tartu linna hoonete energiatarbimise ja sisekliima uuringu II etapi aruanne

http://www.trea.ee/pagas/Tartu_Linna_haldushoonete_uuringu_Tiit_viimane.pdf 

RKAS kodukalt

Sisekliima Õpitulemus Tööviljakus

https://www.rkas.ee/sites/default/files/public-uploaded-files/Uuringud/Sisekliima_ja_t%C3%B6%C3%B6viljakus_2015.pdf 

Seadused ja rakendusaktid

Siit leiate infot erinevate seaduste ja rakendusaktide kohta. Näiteks ehitusseadus, kaugkütteseadus, ehitise ülevaatuse kord ja palu muud kasulikku!

VAATA SIIT

Rahvusvahelised lingid

Siit leiate infot erinevate rahvusvahlieste linkide kohta. Näiteks Soome Kütte- ja Ventilatsioonieriala Liit, Ameerika erialaliit ja palu muud kasulikku!

VAATA SIIT

Huvitavat lugemist

Siit leiate infot erinevate artiklite, uuringute ja doktoritööde kohta. Näiteks TTÜ uute korterelamute uuring ja palu muud kasulikku!

VAATA SIIT

MEIE PARTNERID

EESTI KÜTTE-VENTILATSIOONIINSENERIDE ÜHENDUS

Registrikood: 80017664

TELEFON
(+372) 5669 7713

E-POST
ekvy@ekvy.ee

AADRESS:
Nimekast: 99,
Pallasti 28, 10001 Tallinn

Pank: Swedbank
IBAN: EE122200001120045494
BIC: HABAEE2X

KONTAKT