Koolituskavade hindamine

Täienduskoolituse punktide (TP-de) arvestamise juhend ja arvutusvalem mille kasutamine on kohustuslik on toodud kutse andmise korra lisas 1 (Hoonete Energiaaudiitori ja Energiatõhususe spetsialisti kutsete täiendusõppe arvestus).

Koolitusfirmad võivad soovi korral tellida täienduskoolituse kava hindamise EKVÜ kutsekomisjonil.

Kava hindamiseks peab koolitusfirma EKVÜle edastama täiendavaid dokumente juhul kui EKVÜ seda nõuab.

Kavade hindamine on tasuline teenus. Vastavalt EKVÜ eestseisuse otsusele, allkirjastatud  12.02.2019 : 1 TP = 30 EUR+km.

Kui koolitaja annab EKVÜ kutsekomisjoni poolt hinnatud kavaga koolitusel osalenule tunnistuse, kuhu on märgitud ka TPd, peab kindlasti olema lisatud märkus: kava on hinnatud EKVÜ kutsekomisjoni poolt. EKVÜ ei väljasta koolitusfirma poolt korraldatud koolitusele tunnistust.

Erandkorras kui koolitus ei ole korraldatud ärilistel eesmärkidel võib EKVÜ kutsekomisjon otsustada koolituskava hindamise eest tasu mitte küsida.

Juhul kui koolituskava on hinnanud EKVÜ kutsekomisjon peab EKVÜ soovil koolitusfirma võimaldama ühe EKVÜ liikme osalemise koolitusel, et hinnata koolituse sisu ja kvaliteeti. Koolituse sisu ja kvaliteedi hindamise kohta peab koolitusel osalenud EKVÜ liige kirjutame raporti milles annab hinnangu koolituskava ja koolituse sisu vastavuse ja vajalikkuse kohta. Juhul kui tegelik koolituse sisu ei vasta kavale võib EKVÜ nõuda ja koolitusfirma peab koolituse eest väljastatud TP-de arvu korrigeerima vastavalt EKVÜ esindaja hinnangule.

Certified

MEIE PARTNERID

EESTI KÜTTE-VENTILATSIOONIINSENERIDE ÜHENDUS

Registrikood: 80017664

TELEFON
(+372) 5669 7713

E-POST
ekvy@ekvy.ee

AADRESS:
Nimekast: 99,
Pallasti 28, 10001 Tallinn

Pank: Swedbank
IBAN: EE122200001120045494
BIC: HABAEE2X

KONTAKT