TEGEVUS

EKVÜ on mittetulunduslik professionaalide ühendus, meie missiooniks on ehitiste tervisliku sisekliima ja tasemel energiatõhususe kujundamine kõigile majanduslikult kättesaadaval viisil. EKVÜ koondab kütte, ventilatsiooni, jahutuse ja energiatõhususe insenere kelle igapäevase töö tulemus mõjutab otseselt inimeste kodude ja töökohtade sisekliimat, hoonetega seotud rahva- ja töötervise aspekte ning elukaarekulusid. Hoonefondi kvaliteedi tagamiseks teeb EKVÜ koostööd arhitektide ja ehitusinseneride ühendustega, riiklike asutustega ning muude asjasse puutuvate organisatsioonidega.

Üheskoos tulevad aalati head ideed!
Üheskoos tulevad aalati head ideed!

EKVÜ eesmärgid:

 • Esindada ja edendada liikmeskonna huve
 • Olla partneriks riiklikele ja ühiskondlikele organisatsioonidele valdkonnaga seotud probleemide ennetamisel, käsitlemisel ja lahendamisel
 • Tegutseda insenerikutse ja -eetika tunnustamise, väärtustamise ja populariseerimise nimel
 • Korraldada täiendkoolitust oma liikmetele ja seotud valdkondade esindajatele, motiveerida tegutsevate spetsialistide pädevuse hoidmist ja tõstmist
 • Luua sünergiat sidusvaldkondade ja oma eriala distsipliinide vahel
 • Hoida ja süvendada kontakte oluliste institutsioonidegaga ning erialaühendustega Eestis, Euroopas ja mujal maailmas

EKVÜ tegevuse edendamiseks tegutsevad seitse toimkonda:

Standardite toimkond

Juhatab Peeter Parre ja kaasa aitavad Vahur Põder, Kalev Kundla, Taavi Ränk ja Jarek Kurnitski.

Avalike suhete, IT ja meedia toimkond

Juhatab Kevin Vaher ja kaasa aitavad Liina Laas, Kalev Kundla ja Peter Haab.

Koolituste ja seminaride toimkond

Juhatab Kalev Kundla ja kaasa aitavad Mikk Maivel, Timo Olesk, Vahur Põder, Jarek Kurnitski ja Noortekogu esindajana Helena Kuivjõgi.

Noortega seotud toimkond

Juhatab Timo Olesk ja kaasa aitavad Taavi Ränk, Aivar Uutar, Alo Mikola ja Noortekogu esindajana Indrek Valgma.

Energiatõhususe kutsete (sh audiitorid) toimkond

Juhatab Mikk Maivel ja kaasa aitavad Alo Mikola, Peter Haab, Liina Laas, Vahur Põder, Indrek Raide, Aare Vabamägi, Aivar Uutar.

Seaduste ja määruste toimkond

Juhatab Kevin Vaher ja kaasa aitavad Mikk Maivel, Liina Laas, Jarek Kurnitski ja Urmas Saksakulm.

KVJ kutsete toimkond

Juhatab Peeter Parre ja kaasa aitavad Taavi Ränk, Timo Olesk, Urmas Saksakulm, Mikk Maivel ja Alo Mikola.

Oma tegevusaja jooksul on EKVÜ eestseisus püstitanud järgmised eesmärgid:

 • Korraldada tehniliselt pädevaid koolitusi/seminare/konverentse/objektikülastusi
 • Taaskäivitada sisuliselt noortetöö;
 • Korraldada toetajatega mitteformaalseid kohtumisi, mõistmaks paremini turu vajadusi;
 • Koostada plaan keskkonnatehnika ala oskustööliste väärtustamiseks;
 • Kaasata ernergiatõhususe spetsialistid EKVÜ tegemistesse - laiendada ühingu ampluaad ja leida rohkem väljundit;
 • Lahendada koos sidusrühmadega ja kutsekoolidega oskustööliste ja spetsialistide kutsepädevustemaatika ja sisuline täiendõpe;
 • Leida kõikidele KVVK valdkonna üliõpilastele nö mentor tööelust, loe mentorlusprogrammist lähemalt SIIT;
 • Kõikidele TTÜ KVVK lõputöödele määrata lisaks ülikoolipoolsele juhendajale tööelu poolne juhendaja;
 • Kasvatada toetavate partnerite arvu 20-ni;
 • Hinnata veebipõhise täiendõppe õppekeskkonna loomise otstarbekust- esmalt beetaversioon- insenerikutse täiendõppeks.

EKVÜ stipendium

EKVÜ annab alates 2014 aastast läbi TTÜ Arengufondi väja stipendiumit. EKVÜ stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna edukale integreeritud-, magistri- või doktoriõppe üliõpilasele.
REHVA
EKVÜ´l jätkub koostöö ja suhete arendamine erialaliitudega Soomes (SuLVI), Põhjamaades (Scanvac), Baltimaades (Baltvac) ja Euroopas (REHVA). EKVÜ on Scanvac´i assotseerunud liige 1994.a. sügisest ja Euroopa erialainseneride ühenduse REHVA liige 1998.a. sügisest.

MEIE PARTNERID

EESTI KÜTTE-VENTILATSIOONIINSENERIDE ÜHENDUS

Registrikood: 80017664

TELEFON
(+372) 5669 7713

E-POST
ekvy@ekvy.ee

AADRESS:
Nimekast: 99,
Pallasti 28, 10001 Tallinn

Pank: Swedbank
IBAN: EE122200001120045494
BIC: HABAEE2X

KONTAKT