EHITISTE ENERGIATÕHUSUSE VALDKONNA KUTSETE TAOTLEMINE

KUTSEKODA pikendas Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühenduse ehitiste energiatõhususe

kutseala kutsete kutse andja volitusi kuni 11.12.2028.

EKVÜ annab järgmisi kutseid ja osakutseid

Väljastatavad kutsed

Hoonete energiaaudiitor, tase 6             

Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7         

Volitatud energiatõhususe spetsialist, tase 8    

Väljastatavad osakutsed

Energiakasutuse modelleerija, tase 7

Hoonete energiaaudiitor, tase 7

Energiatõhususe kutseala kutsestandardid ja kutse andmise kord

Kutse taotlemiseks ja taastõendamiseks vajalikud dokumendid on nimetatud kutse andja kutse andmise korras.

Kutse taotlemise ja taastõendamise eeltingimused on seatud kutse andja kutse andmise korras.

Kutse komisjoni koosseis on nimetatud kutse andja kutse andmise korras.

Kutse andja nõustamise ja lisainfo saamise kanaliks on e-kirja aadress kutsed@ekvy.ee

 

Kutsetega seonduv lisainfo

Kutsetega seonduvat infot leiab SA Kutsekoda kodulehelt:

  1. SA Kutsekoda koduleht
  2. Kutsesüsteemi tutvustus
  3. Kutseregister
  4. EKVÜ kutse andjate registris
    (üldinfo, kutsestandardid, kutse eksami tasu, kutsekomisjon, dokumendid)
  5. Kutsetunnistuste register
  6. Kutsetunnistuste lisade register
  7. Osakutsete register
Kutsekoda

MEIE PARTNERID

EESTI KÜTTE-VENTILATSIOONIINSENERIDE ÜHENDUS

Registrikood: 80017664

TELEFON
(+372) 5669 7713

E-POST
ekvy@ekvy.ee

AADRESS:
Nimekast: 99,
Pallasti 28, 10001 Tallinn

Pank: Swedbank
IBAN: EE122200001120045494
BIC: HABAEE2X

KONTAKT