KÜTTE-, VENTILATSIOONI- JA JAHUTUSINSENERI KUTSE

Hetkel omistatakse ehitusvaldkonnas vastavalt kokkuleppele kutseid järgmistele inseneridele:

• Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusinsener;

• Ehitusinsener;

• Hüdrotehnikainsener;

• Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener;

• Teedeinsener.

Küte

Kõiki loetletud insenerikutseid on kolmel eri tasemel: 6., 7. ja 8., mida nimetatakse vastavalt insener, diplomeeritud insener ja volitatud insener. Täiendavalt märgitakse kutsetunnistusel ka ametiala, mis konkretiseerib valdkonna siseselt, millised oskused kutse saajal on.

Kõikide eri tasemete kutsestandardid on võimalik leida Eesti Ehitusinseneride Liidu (EEL) kodulehelt aadressil http://www.ehitusinsener.ee/kutsekomisjon

EKVÜ teeb insenerikutsete väljastamisel koostööd Eesti Ehitusinseneride Liiduga. Nende juhtimisel on moodustatud kutsekomisjon, mille töös osaleb EKVÜ esindaja (P. Parre, asendusliige T.Tark). Meie liikmete (A. Uutar, A. Rehand, T. Kerem) poolt on välja töötatud kolm kutsestandardit, mis oma vormilt jälgivad ehitusvaldkonna teisi kutsestandardeid.

Kutsestandard: Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusinsener, tase 6

Kutsestandard: diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusinsener, tase 7

Kutsestandard: Volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusinsener, tase 8

Eesti Ehitusinseneride Liit

Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusinseneri kutset omistatakse järgmistel ametialadel:

• Projekteerimine

• Projekteerimise juhtimine

• Omanikujärelevalve

• Ehitusjuhtimine

• Ehitustegevuse juhtimine

• Inseneride koolitus ja uurimistöö

Küte

Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusinseneri kutse taotlemine

Kutse taotlemine käib vastavalt dokumendile „Kutse andmise kord ehituse valdkonna inseneridele".

Täpsemat informatsiooni kutse taotlemise kohta leiab EEL- i kodulehelt aadressil www.ehitusinsener.ee/kutsekomisjon

MEIE PARTNERID

EESTI KÜTTE-VENTILATSIOONIINSENERIDE ÜHENDUS

Registrikood: 80017664

TELEFON
(+372) 5669 7713

E-POST
ekvy@ekvy.ee

AADRESS:
Nimekast: 99,
Narva mnt 1, 10502 Tallinn

Pank: Swedbank
IBAN: EE122200001120045494
BIC: HABAEE2X

KONTAKT

Liitu meie uudiskirjaga

Kui sa soovid olla kursis meie tegemistega ning saada infot tulevastes koolitustest siis liitu meie uudiskirjaga.