Teadmistepõhine ehitus 2016

03.05.2016 08:30 - 03.05.2016 04:30

Registreerimise lõpp: 02.05.2016 07:00

Vabu kohti: 150

EKVÜ, TTÜ ja EEL korraldavad järjekorras viienda igaaastase ehitusala spetsialistide foorumi Teadmistepõhine ehitus. Tule ja räägi kaasa ehitusvaldkonna arengu teemadel ning kuula kõige uuemaid ehitusala teadus-, arendus- ja rakendustulemusi. Foorum on kontaktide loomise ja kogemuste vahetamise koht, nii nagu ehituses ikka, teooriast praktikasse ja praktikast teooriasse.

Teadmistepõhine ehitus 2016

Aeg: 03.05.2016 8:30-16:30

Koht: Swissôtel Tallinn, Tornimäe 3

 

PÄEVAKAVA

08:30 – 09:00 Registreerumine ja kohv

09:00 – 12:30 Mis on uut renoveerimises ja liginullenergiahoonetes

Juhatab Elari Udam, RKAS

09:00 – 09:10 Avasõnad

Jarek Kurnitski ja Aivar Uutar

09:10 – 09:30 Korterelamute rekonstrueerimise uue perioodi tehniliste lahenduste kogemused

Triin Reinsalu ja Kalle Kuusk, KredEx

09:30 – 09:50 Sisekliimamäärus ja energiatõhususe arendustegevused

Andrus Väärtnõu, MKM

09:50 – 10:10 Ülevaade ja valmisolek liginullenergiamajade tulekuks

Mikk Maivel, RKAS

10:10 – 10:30 Liginullenergiamajade ülevaade

Kalle Karron, Ekel

10:30 – 10:50 kohvipaus

10:50 – 11:10 Kaugkütte arengud ja primaarenergiategurid

Eduard Latõšov, TTÜ

11:10 – 11:30 Paralleeltarbimine ja kaugküte korterelamute renoveerimisel

Martin Thalfeldt, TTÜ

11:30 – 11:50 Energiamärgiste kvaliteet ja energiatõhususe nõuete kontrollmehhanismid QualiCheck-i riikides

Jarek Kurnitski, TTÜ

11:50 – 12:10 Energiaühistute potentsiaal ja sotsiaalmajanduslik mõju

Irje Möldre, Eesti Arengufond

12:10 – 12:30 Ehituserialade populariseerimine – Mektory demolabor

Hendrik Voll, TTÜ

12:30 – 13:20 Lõuna

13:20 – 14:40 Teadus- ja arendustegevus

Juhatab Allan Hani

13:20 – 13:40 Moodulelementrenoveerimine MoreConnect

Targo Kalamees, TTÜ

13:40 – 14:00 Sõpruse 244 krohvitud soojustuse niiskustehniline analüüs

Simo Ilomets, TTÜ

14:00 – 14:20 Niiskuse mõju õhekrohvsoojustuse toimivusele

Eneli Liisma, TTÜ

14:20 – 14:40 Tartu Smart City Smartovkade näidisrenoveerimine

Martin Kikas, TREA

14:40 – 15:00 kohvipaus

15:00 – 16:40 Teadus- ja arendustegevus

Juhatab Kristi Nakkurt

15:00 – 15:20 Mis lahendustega vältida korterite ülekuumenemist

Raimo Simson, TTÜ

15:20 – 15:40 Päevalguse lahendused tootmishoonete projekteerimisel

Francesco de Luca, TTÜ

15:40 – 16:00 Välisõhuvahetuse osaline kompenseerimine õhu puhastamisega

Ülar Palmiste, TTÜ

16:00 – 16:20 Seestpoolne soojustamine TLV hoones

Paul Klõseiko, TTÜ

16:20 – 16:40 Palkseina seestpoolne soojustamine

Üllar Alev, TTÜ


13:20 – 16:40 QualiCheck töötuba – tõendamise ja kvaliteedi paralleelsektsioon

Juhatab Jarek Kurnitski

Sissejuhatavad ettekanded:

EL QualiCheck projekti tulemused:

  • Arvutatud ja mõõdetud energiakasutus Rootsis
  • Sertifitseeritud tööjõu kogemus kvaliteedi parandamisel
  • Ehitusloa järgsed kontrollmehhanismid

Kalle Kuusk, TTÜ/KredEx

Termograafia ja õhulekete mõõtmise olukord Eesti turul

Mart Jõgioja, OÜ Jõgioja EFKB

Ehitusvigade andmepanga vajalikkusest

Margus Sarmet, RKAS

14:40 – 15:00 kohvipaus

Diskussioon energiatõhususe reaalse saavutamise valupunktide teemal:

Energiamärgiste kontroll ja ehitusaegne järelvalve

Riina Tamm, TJA

Külmasildade soojusläbivused ehitusprojektidesse

Raimond Valler ja Jaanus Hallik, Building Numerics OÜ

Energiamärgiste kvaliteet ja energiatõhususe kordusarvutus vastavalt tööprojektile

Peeter Parre, IB Aktsiaal

Õhupidavuse hindamine ja tõendamine/mõõtmine – kas peaks olema kohustuslik?

Targo Kalamees, TTÜ

 

Koolituse läbinud saavad Eesti Ehitusinseneride Liidu täienduskoolituse punkte: 7TP

Koolituse läbinud saavad ehitiste energiatõhususe kutseala täienduskoolituse punkte: 7TP

 

NB! Eelnev registreerumine on kohustuslik www.ekvy.ee (liikmed registreeruvad oma konto alt sisse logides).

EEL liikmetel ja üliõpilastel palume registreeruda e-maili teel ekvy@ekvy.ee">ekvy@ekvy.ee

Tasu EKVÜ, EEL liikmetele ja üliõpilastele 45 €, mitteliikmetele 80 €. Kohtade arv on piiratud.

Koolituse hind sisaldab lõunat.

logod

 


Lisatud failid

Pealkiri Esitaja Faili nimi
Sisekliimamäärus ja energiatõhususe arendustegevused Andrus Väärtnõu Andrus Väärtnõu_Arendustegevused_TE2016.pdf
Kaugkütte arengud ja primaarenergiategurid Eduard Latõšov Eduard Latõšov_Kaugküte_TE2016.pdf
Krohvitud fassaadid Eneli Liisma Eneli Liisma_Krohvitud fassaadid_TE2016.pdf
Päevavalgus Francesco de Luca Francesco DeLuca_Daylight_TE2016.pdf
Ehituserialade populariseerimine Hendrik Voll Hendrik Voll_Populariseerimine_TE2016.pdf
Energiaühistud Irje Mölder Irje Möldre_Energiaühistud_TE2016.pdf
Külmasillad Jaanus Hallik Jaanus Hallik_Külmasillad_TE2016.pdf
Energiamärgiste kvaliteet ja energiatõhususe nõuete kontrollmehhanismid QualiCheck-i riikides Jarek Kurnitski Jarek Kurnitski_QUALICHeCK_TE2016.pdf
Liginullenergiamajad Kalle Karron Kalle Karron_Liginullenergiamajad_TE2016.pdf
QualiCheck Kalle Kuusk Kalle Kuusk_Qualicheck_TE2016.pdf
Hruštšovka renoveerimine Kalle Virkus Kalle Virkus_Smartovkad_TE2016.pdf
Ehitusvigade andmepank Margus Sarmet Margus Sarmet_Ehitusvigade andmebank_TE2016.pdf
Õhulekked ja termograafia Mart Jõgioja Mart Jõgioja_Õhulekked ja termograafia_TE2016.pdf
Paralleeltarbimine Martin Thalfeldt Martin Thalfeldt_Paralleeltarbimine_TE2016.pdf
Valmisolek liginullenergiaks Mikk Maivel Mikk Maivel_Valmisolek liginullenergiaks_TE2016.pdf
Seespoolne soojustamine Paul Klõšeiko Paul Klõšeiko_Seespoolne soojustamine_TE2016.pdf
Energiamärgis Peeter Parre Peeter Parre_Energiamärgis_TE2016.pptx.pdf
Ülekuumenemine Raimo Simson Raimo Simson_Ülekuumenemine_TE2016.pdf
Energiamärgis Riina Tamm Riina Tamm_Energiamärgise_TE2016.pdf
Krohvitud Soojustus Simo Ilomets Simo Ilomets_Krohvitud soojustus_TE2016.pdf
Moodulelementrenoveerimine Targo Kalamees Targo Kalamees_Moodulelementrenoveerimine_TE2016.pdf
Tõendamine ja mõõtmine Targo Kalamees Targo Kalamees_Tõendamine ja mõõtmine_TE2016.pdf
Toetuste uus periood Triin Reinsalu Triin Reinsalu_Toetuste uus periood_TE2016.pdf
Õhu puhastamine Ülar Palmiste Ülar Palmiste_Õhu puhastamine_TE2016.pdf
Seestpoolne soojustamine Üllar Alev Üllar Alev_Seestpoolne soojustamine _TE2016.pdf