Objektikülastus - Hilton Tallinn Park hotell

17.12.2015 02:00 - 17.12.2015 04:00

Registreerimise lõpp: 16.12.2015 05:00

Vabu kohti: 15

Hilton Tallinn Park hotelli objektikülastus

17.12.2015, kell 14.00

Kogunemine Kunderi tn poolse sissepääsu juures. Kõigil osalejatel on vajalik kanda värvilist vesti ja kaitsekiivrit. Palume osalejal kiiver ja vest ise kaasa võtta.

Hoonest

Hoone netopind on ca 22400 m2. Hoones on  konverentsikeskus, väike SPA, restoran,  2 köögiplokki, hotelli abiruumid. Hotelli osas on ca 200 numbrituba jm ruumid. Lisaks paiknevad hoone 0 korrusel Olympic Casino ruumid. Hoone katusepinna ehituslik kõrgusmärk  on 52,7 m, garaaži tasapinna põranda ehituslik km on -3100 m. Garaaži tasapinnal paiknevad ka soojussõlmed ning tulekustutusvee  ning sprinklerikeskus.

Hoone tehnosüsteemide lühikokkuvõte

Hotelliga seotud pindasid (lobby, konverentsikeskus, restoran, abiruumid, hotell 3-11 korrus) teenindavad ca 16 erinevat ventilatsiooni sissepuhke-väljatõmbesüsteemi, millele lisanduvad tava väljatõmbesüsteemid ning suitsueemalduse ja ülerõhu süsteemide seadmed;

 Hotelli korruseid 3-11 teenindab kokku 4 seadet;

Kasiino pinda teenindab 2 eraldi sissepuhke / väljatõmbesüsteemi;

 Hoone kütteks on rajatud vaiaküte, arvutusliku võimsusega 150 kW, millele  lisaks kasutatakse vastavalt vajadusele tsentraalkütet Tallinna Kütte kaugküttevõrgust;

 Hoone radiaator ja fancoili küttesüsteemi arvutuslik võimsus on 350 kW (kasutab 35/50 *C vett);

Ventilatsioonikütte arvutuslik võimsus on  1142 kW (70/40*C);

Sooja tarvevee arvutuslik võimsus on 800 kW, 3*1500 l mahupaagiga;

 Kasiino pinna ventilatsioonikütte võimsus on 286 kW, radiaatorkütte võimsus 23 kW (40/60 *C), soe tarbevesi 100 kW;

Hoones on 3 külmajaama:

  1. oKJ1 soojuspump/külmaseade, mis teenindab hotelliga seotud ruumide fancoilisüsteeme, Jahutus 480(14/17 *C, kondenseerumine 39/44 *C);
  2. oKJ2 külmajaam, teenindab hotelliga seotud ruumide ventilatsioonisüsteeme,550 kW (7/12*C, kondenseerumine 36/43 *C);
  3. oKJ3 Kasiino külmajaam, teenindab Kasiino pinda, ventilatsioon + fancoilid, 255 kW (7/12*C);

    Kasiino serverit teenindavad täppiskonditsioneerid, 3*11,3 kW otseaurustusega seadmed;

        Splitsüsteemid, erinevatele lokaalse jahutusvajadusega ruumidele üldaladel.

      

       NB! Eelnev registreerumine kohustuslik, kohtade arv on piiratud!