Raamatu "Hoonete energiatarve ja sisekliima" esitlus

10.12.2014 09:30 - 10.12.2014 01:30

Registreerimise lõpp: 09.12.2014 05:00

Vabu kohti: 80

"Hoonete energiatarve ja sisekliima" raamatu täiendustrüki esitlus toimub juba 10.12.14 TTÜ tudengimajas (Ehitajate tee 5), kus ettekanded teevad raamatu autorid Enno Abel, Teet Tark ja Hendrik Voll. Raamat lähtub hoone kui terviku toimimisest sisekliima ja energiatarbe suhtes. Sihtgrupiks on eriti arhitektid ja insenerid, aga ka kinnisvara arendajad ja haldajad.

Päevakava:

9.15-9.30 Tervitussõnad ja info päeva kohta

9.30-10.30 Teet Tark

Ettekandes räägitakse lühidalt energiatõhususe tõendamise põhimõtetest, energiamärgistest, ülevaade raamatu uuest peatükist, netoenergiakasutuse ligikaudsest määramisest, energiaarvutus standardtingimustel vs tegelikud eeldatavad energiakulud.

10.30-11.00 Hendrik Voll

Ettekandes räägitakse räägitakse hoonete kavandamisest läbi päevavalguse. Tutvustatakse valguse põhiparameetreid ja antakse lühiülevaade passiivsetest jahutus- ja küttemeetoditest.

11.00-11.30 kohvipaus

11.30-13.00 Enno Abel

Ettekanne käsitleb koosmängu hoone kujunduse, tarindi, sisekliima ja hoone kasutuse vahel. See koosmäng määrab tehnosüsteemide mahukuse ja keerukuse ja ka hoone energiatarve. Üks rõhuasetus on energiatarve ja eriti energiafektiivsus. See tähendab: võimalikult madal energiatarve meetmete ja lahendustega millede läbiviimiseks vajalikud panused on tasakaalus saavutatud energiasäästuga ja mis mingil viisil ei sea ohtu hoone kvaliteeti ja kasutuskõlblikust. Raamat käsitleb ka energiaefektiivsuse tagamiseks vajalike majanduslike meetodeid. Ettekandes arutatakse ka neid meetodeid.

13.00-13.30 Lõpetussõnad, küsimused.

Koolituse läbinud saavad ehitiste energiatõhususe valdkonna täiendkoolituspunkte: 1TP

Koolituse läbinud saavad Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendkoolituspunkte: 5TP 

Eelnev registreerumine on kohustuslik www.ekvy.ee (liikmed registreeruvad oma konto alt sisse logides).

Ettekanded eesti keeles.

Koolituspäeval osalemine maksab EKVÜ liikmetele ja üliõpilastele 5 EUR, teistele 10 EUR

Raamat "Hoonete energiatarve ja sisekliima" on saadaval SIIN.

Raamatu esikaas