SULVI koolitus

18.09.2014 01:00 - 18.09.2014 05:00

Registreerimise lõpp: 17.09.2014 07:00

Vabu kohti: 80

18. septembril toimub EKVÜ ja SULVI ühiskoolitus Tallinnas.

Asukoht: Tallinn, Meriton Hotelli konverentsikeskus

Aeg: 18.09.14, kell 13.00-17.00

Parkimine: 7 EUR/päev hotelli parklas

18.09.14 toimuv koolitus ei ole lihtsalt seminar, vaid on koolitus, millelaadset korraldatakse parimal juhul 1 kord kahe aasta jooksul. Kas sina tahad sellest ilma jääda???

Vastav koolitus on hea võimalus saada ülevaade sellest, kuidas meie naabrid koordineerivad KVVK töid ja milline on kohaliku kütte- ja ventilatsiooniühingu roll ala edendamisel Soomes.

Koolitusel räägitakse KVVK ala vastutusest, sellest kuidas Helsingi linna ehitusjuhtimisosakond koordineerib KVVK alaseid töid ning mis on naabrite jaoks suurimad väljakutsed sellel alal.

Lühidalt tutvustatakse ka EU poolt seatud regulatsioone ja CE märgistuse tagamaid.

Päeva lõpupoole esineb SULVI (Soome kütte- ja ventilatsiooniinseneride ühingu) juhatuse esimees ettekandega, kus räägib põgusalt ühingu toimisest, koolitustest, koostöö edendamise printsiipidest ning ühingu teavitustegevusest.

Päeva lõpetab Kalevi Hyvärinen, kes räägib uuest ventilatsiooni õpikust, tutvustab sisu, annab infot selle vajadusest ning kättesaadavusest.

PÄEVAKAVA

Kl 13.00 Sissejuhatus ja tervitus

13.00-14.30 KVVK järelvalve korraldamine ja kogemus soomes DI Jukka Formsman (Helsinki linna ehitusameti tegevjuht)

-Lühiülevaade Helsinki linna ehitusjuhtimise osakonnast

-KVVK ala eripärad

-KVVK ala koordineerimise rollid ja vastutus

-Helsinki linna ehitusjuhtimisosakonna viis koordineerida KVVK alade töid

-Suurimad väljakutsed

Kohvipaus ca 30 min

15.00 -15.45 KVVK seadmete uued EU direktiividest tulenevad energiamärgised, regulatsioonid – DI Jorma Railio

-seadmestiku valikuid mõjutavad EU regulatsioonid

-CE märgis- millega tegu

-tüübiheakskiit – millega tegu

- toodete vastavuse tõendamine

- näiteid

15.45- 16.15 Sulvi strateegia ja tulevikusuundade tutvustus - Jukka Itkonen (SuLVI juhatuse esimees)

-SuLVI liikmelisus ja toimimise põhimõtted

-liikmeskonna ja alal tegutsevate ettevõtete ühistegevuse teadvustamine ja koostöö õhutamine

-rahvusvaheline koostöö

-koolitused ja pädevuse tõenadmine

-kommunikatsioon ja teavitustegevused

16.15-16.45 Uue ventilatsiooniõpiku tutvustus – Kalevi Hyvärinen

-vajadus ja eesmärgid

-Ventilatsiooniõpik osa I

- ventilatsiooniõpik osa II

- kasutamisala

- raamatu saadavus ja ilmumise ajagraafik

16.45- 17.00 Kokkuvõte, küsimused, diskussioon – Peter Haab/Aivar Uutar


Koolituse läbinud saavad ehitiste energiatõhususe valdkonna täiendkoolituse punkte: 1TP

Koolituse läbinud saavad Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendkoolituse punkte: 4TP

 

NB! Eelnev registreerumine on kohustuslik www.ekvy.ee (liikmed registreeruvad oma konto alt sisse logides).

Ettekanded soome keeles, sünkroontõlge eesti keelde.

Koolituspäeval osalemine maksab EKVÜ liikmetele ja üliõpilastele 10 EUR, teistele 20 EUR.