Teadmistepõhine ehitus 2014

16.04.2014 08:30 - 16.04.2014 04:15

Registreerimise lõpp: 15.04.2014 04:00

Vabu kohti: 150

EKVÜ ja TTÜ korraldavad järjekorras kolmanda igaaastase ehitusala spetsialistide foorumi Teadmistepõhine ehitus. Tule ja räägi kaasa ehitusvaldkonna arengu teemadel ning kuula kõige uuemaid ehitusala teadus-, arendus- ja rakendustulemusi. Foorum on kontaktide loomise ja kogemuste vahetamise koht, nii nagu ehituses ikka, teooriast parktikasse ja praktikast teooriasse.

Aeg: 16.04.2014 8:30-16:15

Asukoht: Tallinna Tehnikaülikool, VIA-229 (parkimine peahoone ees parklas)


PÄEVAKAVA

08:30 – 09:00 Registreerumine ja kohv

09:00 – 12:00 Energiline ehitusmajandus

Juhatab Peep Siitam, Arengufond

09:00 – 09:20 ENMAK-i tervitussõnad: teadmistepõhine energia- ja elamumajandus

Peep Siitam, Arengufond

09:20 – 09:40 Elamumajanduse uus arengukava – Eesti hakkab jälle ehitama?

Pille Arjakas, MKM

09:40 – 10:00 ENMAK-i hoonete stsenaariumid – kuluoptimaalne energiasääst 2030

Jarek Kurnitski, TTÜ

10:00 – 10:20 ENMAK: riigile majanduslikult tasuvad toetusmäärad

Ergo Pikas, TTÜ

10:20 - 10:40 Korterelamute rekonstrueerimise uus määrus ja KredExi toetused

Maria Ševeljova, MKM

10:40 – 11:00 kohvipaus

11:00 – 11:20 Innovatsioon ja seda takistavad tegurid ehitussektoris

Margus Sarmet, MKM

11:20 – 11:40 Rohemärgise vajadus kinnisvaraturul – uus kinnisvaramärgis kasutusse

Ardi Roosimaa, EKFL

11:40 – 12:00 Rohemärgise põhikategooriate analüüs Eesti tingimustes

Erkki Seinre, TTÜ

12:00 – 12:20 Sisekliima mõju tööviljakusele ja õpitulemusele

Mart Murdvee, TTÜ

12:20 – 13:15 Lõuna

13:15 – 16:00 Teadus- ja arendustegevus

Juhatab Jarek Kurnitski, TTÜ

  • 13:15 – 13:30 Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete toimivus korterelamutes

       Alo Mikola, TTÜ

  • 13:30 – 13:45 Rekonstrueeritud korterelamute energiatõhususe seire

       Anti Hamburg, TTÜ

  • 13:45 – 14:00 Seestpoolt soojustamise võimalused ja riskid

       Paul Klõšeiko, TTÜ

  • 14:00 – 14:15 Kirikute energiasäästlik konserveerimisküte ja kuivatus

       Targo Kalamees, TTÜ

  • 14:15 – 14:30 Radooni juhendmaterjali ettevalmistamine: mõõtmised koolides ja lasteaedades

       Üllar Alev, TTÜ

14:30 – 14:50 kohvipaus

Juhatab Tõnu Mauring, TÜ

  • 14:50 – 15:05 Madal- ja liginullenergiahoonete sertifitseerimise vajadused ja võimalused

       Tõnu Mauring, TÜ

  • 15:05 – 15:20 Küttesüsteemi vajadus liginullenergiahoones

       Martin Thalfeldt, TTÜ

  • 15:20 – 15:35 Radiaator- ja põrandakütte võrdlus

       Mikk Maivel, TTÜ

  • 15:35 – 15:50 Akende energiabilanss

       Jaanus Hallik, TÜ

  • 15:50 – 16:05 Energiavaiade tootlikkus ja laadimine

       Jevgeni Fadejev, TTÜ

16:05 – 16:15 päeva kokkuvõte (Jarek Kurnitski)

 

Koolituse läbinud saavad ehitiste energiatõhususe valdkonna täiendkoolituse punkte: 7TP

Koolituse läbinud saavad Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendkoolituse punkte: 6TP

 

NB! Eelnev registreerumine on kohustuslik www.ekvy.ee (liikmed registreeruvad oma konto alt sisse logides).

 

Koolituse hulka kuulub ka lõuna.

Parkida saab TTÜ peahoone ees, Nõmme poolses parklas.

Tasu EKVÜ, EEL-i liikmetele ja üliõpilastele 10 EUR-i, mitteliikmetele 20 EUR-i. EEL-i liikmetel palun  registreeruda e-maili teel ekvy@ekvy.ee. Kohtade arv on piiratud.