Koolituspäev SA KredEx koostöös EKVÜ-ga

11.03.2010 12:30 - 11.03.2010 05:00

Registreerimise lõpp: 10.03.2010 03:00

Vabu kohti: 0

Hetkel kohad täis, kuid loodetavasti saame organiseerida suurema ruumi. Seega, need kes nüüd registreerivad, jäävad ootele ja saavad osaleda, siis kui leiame suurema saali.

 

SA KredEx koostöös EKVÜ-ga korraldab 11.03.2010 koolituspäeva energiaaudiitoritele
 
Koht KredExi kontor (Pärnu mnt 67b, Tallinn- ajakirjandusmaja) IV korrus
Algus kl. 12.30. – lõpp 17.00
 
Koolitusel saab osaleda kuni 40 inimest, palun registreeruda hiljemalt 8.03.2010 www.ekvy.ee kaudu
 
Ehitiste energiatõhususe valdkonna täiendkoolituse arvestuspunktid (5.0 TP)
 
Ehitustööde järelvalve korraldamine ja energiatõhususe aspektid saneerimistöödel Soomes. 12.30-13.00
 Rein Ränk AS Ecomont
o        järelvavalve koolitus
o        järelvalve pädevus
o        ehitussektori perspektiivid
o       energiatõhusus saneerimistöödel
 
 Energiaaudiitori roll renoverimisprotsessis kui tervikprotsessis
Mirja Adler SA KredEX 13.00-13.45
o        Audiiri poolt tehtavad toimingud
o        Audiitori side Tellijaga
o        Audiitori side ehitajaga / järelvalve
o        Audiitori seos projekteerijaga
 
Energiaaudit, kui renoveerimislaenu saamise eeldus – tähelepanekud
Heikki Parve SA Kredex 13.45-14.30  
o              Auditi vorm ja sisu
o              Pakettide sisu ja tegelikkuses tehtavad tööd
 
Energiapaus 14.30-15.00
 
 Olemasolevate hoonete energiamärgiste väljastamise hea tava
Teet Tark OÜ Hevac 15.00-15.45
o         Probleemid
o         Puudused energiamärgiste väljastamisel
o         Energiamärgiste väljastamise põhimõtted mitte standardses olukorras
o         Energiamärgise väljastamine miljööväärtuslikes piirkondades
 
Tehnilised lahendused energiasäästu võimaldamiseks
 Aivar Uutar AS Clik 15.45-16.15
o        Ventilatsioonisüsteemide alternatiivid kortermajades
o        Erinevad soojustus- ja kattematerjalid kortermajade fassaadidele ja katustele
 
 küsimused- vastused- diskussioon 16.15-17.00
 
Koolituspäev on EKVÜ liikmetele ja energiaaudiitoritele tasuta, teistele maksab koolituspäev 500+km.