Tellija ja omanikujärelevalve roll ehituses. Energiasäästu projektide juhtimine

06.06.2013 09:15 - 06.06.2013 03:45

Registreerimise lõpp: 05.06.2013 03:00

Vabu kohti: 80

Aeg: 06.06.13; kell 9:15-15:45

Asukoht: TTÜ, Ehitajate tee 5, Tallinn. Ruum VII-226


PÄEVAKAVA

09:15 - 09:30 Registreerumine ja kohv

09:30 - 11:00 Tellija roll ja vastutus ehitusprotsessis (Ahti Väin - Ahti Väin Konsult OÜ)

                     Põhirõhk on pandud juriidilisele poolele

11:00 - 11:30 Kohvipaus

11:30 - 13:00 Tellija esindaja omanikujärelevalve roll ehitusprotsessis. Omaniku järelevalve

                     õigused, kohtustused (Tanel Seppel - AS Telora-E)

                     Põhirõhk on pandud OJV õigustele, kohustustele. Koolituse teine pool on  

                     pühendatud sellele, mida arvatakse OVJ ülesanneteks, kuid reaalsuses need seda            

                     ei ole.

13:00 - 13:45 Lõuna

13:45 - 15:15 Energiasäästu projektide ettevalmistamine ja projekti juhtimine (Aivar Uutar -

                     AU Energiateenus OÜ)

                     Vaadeldakse mitteeluhooneid:

  • Energiatõhususe parendamise projektide etapid ja lähenemisstsenaariumid;
  • Alusandmete olemasolu ja saadavuse selgitamine;
  • Lähteandmete ja lõppeesmärgi täpsustamine;
  • Olemasoleva olukorra kaardistamine, sisekliima ja energiatarbe taseme hindamine;
  • Energiakulude mõõtmis- ja monitoorimissüsteemi kavandamine;
  • Energiatõhususe parandamise meetmete identifitseerimine ja hindamine;
  • Tervikliku parendusmeetmete paketi väljatöötamine;
  • Meetmetepaketi rakendamine ja tööde korraldamine.

15:15 - 15:45 Arutelu

Koolituse läbinud saavad ehitiste energiatõhususe valdkonna täiendkoolituse punkte: 2TP

Koolituse läbinud saavad Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendkoolituse punkte: 5TP

NB! Eelnev registreerimine on kohustuslik www.ekvy.ee (liikmed registreeruvad oma konto alt sisse logides).

Tasu EKVÜ, EEL, EVKIS, EGÜ liikmetele ja üliõpilastele 10EUR-i, mitteliikmetele 20 EUR-i. Kohtade arv on piiratud.

EEL, EVKIS ja EGÜ liikmetel palun saata osalemissoov ekvy@ekvy.ee.