Vanade ehitiste sisekliima tagamine ja energisäästu võimalused

27.04.2010 01:00 - 27.04.2010 05:00

Registreerimise lõpp: 26.04.2010 03:00

Vabu kohti: 0

27. aprillil toimub seminar teemal "Muinsuskaite ja miljööväärtuslikus piirkonnas olevate ehitiste sisekliima tagamine ja energiasäästu võimalused".

Toimumise aeg: 27. aprill 2010 kell 13.00-17.00

Toimumise koht: Nordic Hotel Forum (Viru väljak 3, Tallinn), Arcuruse ruum.

Esinejad ja teemad:

  • Targo Kalamees "Vanade hoonete tehnilisest seisust. Hoone rekonstrueerimisega seotud ülesanded hoone säilitamiseks";
  • Teet Tark "Sisekliimale esitatavad nõuded, mida peab hoones selle kasutamiseks tagama, energia kokkuhoiu võimalused";
  • Jaan Vali "Mida oleks vaja jälgida tehniliste süsteemide paigutamisel muinsuskaitse all olevates ehitistes";
  • Ants Viilup "Sisekliima tagamise lahendusi, kogemused mõisahoones".

Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendkoolituse arvestuspunktid: 4TP

Ehitiste energiatõhususe valdkonna täiendkoolituse arvestuspunktid: 3TP

Koolituse hind on 500.-+km , EKVÜ liikmetele, Muinsuskaitseameti töötajatele ja üliõpilastele tasuta.