Ventilatsioonisuunaline koolituspäev

28.02.2013 09:45 -28.02.2013 05:00

Registreerimise lõpp: 27.02.2013 03:00

Vabu kohti:90

28.02 algusega kl 9.45 toimub EKVÜ korraldamisel, TTÜ Avatud Ülikooli ja TTÜ Ehitusteaduskonna Üliõpilasnõukogu koostöös seminar „praktikult praktikule“. Ettekannete tegijateks on EKVÜ toetajafirmade esindajad

Seminar toimub Tallinnas, TTÜ Tudengimajas Ehitajate tee 5. (TTÜ vana raamatukogu)

PÄEVAKAVA

09.45-10.15 EKVÜ

        Tervituskohv ja sissejuhatus – Aivar Uutar

10.15-11.00 Swegon Ingrid Salk

        Nestor

        ... on uus Swegoni sisekliima juhtimissüsteem.

        ... kasutab kõikide seadmete tarkvara, loob ühtse häirete nimekirja, juhib KVJ prioriteete            ja aitab pidevalt optimeerida kütte- ja jahutuse temperatuure ning ventilatsiooni õhuhulka.

       ... on visualiseeritav kohalikus võrgus või üle interneti.

       ..., toode mis võimaldab optimeerida kulutusi sisekliima energiatarbele pakkudes seejuures       maksimaalset mugavust kasutajatele.

11.00-11.45 Halton / Onninen (ettekanne inglise keeles) Janne Summanen

       „Kaasaegsed lahendused jahutustaladega süsteemides"

       -Jahutustalad säästvate hoonete ehituses

       -Adaptiivsed aktiivjahutustalad

       -Integreeritud lahendustega jahutustalad

       -Passiivjahutustalade kasutusvaldkonnad

11.45 - 12.30 Lõuna

12.30-13.15 Fläkt Heikki Jürilo

       Soojustagastite temaatika

       -Soojustagastite härmatumine, niiskustagastus; protsessid ja juhtimine

       -Vahesoojuskandjad; erinevad glükoolid ja nende omadused.

13.15-14.00 Onninen / Halton (ettekanne inglise keeles) Janne Summanen

       Uurimis- ja arendustöö Halton OY-s

       -Halton HIT – täielik veebipõhine programm Haltoni toodete valikuks

   -CFD (computational fluid dynamics) - ülevaade Haltoni akrediteeritud laborites        teostatavatest õhu liikumise simulatsiooni kaasaegsetest meetoditest ja läbiviidavatest testidest        arendustöö käigus.

       -Full scale Mock-up testide läbiviimine Haltoni uurimiskeskuses

       -On-site service -hoone ventilatsioonisüsteemi auditi läbiviimine spetsialiseeritud meeskonna poolt.

14.00-14.30 kohvipaus

14.30-15.15 ETS Nord Urmas Hiie

       Ventilatsiooni õhuvõtu- ja väljaviskeelementide projekteerimine.

       -Kaasaegsed energiasäästlikud ning ökonoomsed lahendused.

       -Kuidas kaitsta õhuvõtte sademete ja õhusaaste eest.

15.15-16.00 Lindab Rain Siim

       Pascal VAV süsteem

       -Lihtne kavandada (puudub vajadus erinevate VAV tsoonide järgi)

       -Lihtne paigaldada (vähem klappe ja summutajaid, kõik komponendid "plug n'play")

       -0-100% õhuvoolu reguleerimisega uued VAV õhujaotajad

       -Puudub vajadus süsteemi balanseerimiseks

       -Lihtne hilisem süsteemi laiendamine või ümberkujundamine

16.00-17.00 Vaba ja sundimatu vestlus

Osalemiseks on kohustuslik registreeruda www.ekvy.ee  Seminar osalemine on tasuta. Kohtade arv on piiratud

Koolituse läbinud saavad ehitiste energiatõhususe valdkonna täiendkoolituse punkte: 4 TP.

Koolituse läbinud saavad Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendkoolituse punkte:4TP.

NB! 14.03 on toimumas  küttesuunaline koolituspäev, millele avatakse registreerimine 01.03.