Energiatõhusus - kutsepädevus - standardid

31.01.2013 01:00 - 31.01.2013 04:45

Registreerimise lõpp: 30.01.2013 03:01

Vabu kohti: 55

EKVÜ, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Intelligent Energy Europe´i projekti BUILDEST meeskond korraldab 31.jaanuaril 2013 Seminar-teavituspäeva “Energiatõhusus – kutsepädevus - standardid”.

IEE.jpgBuS.jpg

mkm.jpgEKVY

Energiatõhusus - kutsepädevus - standardid

Aeg: 31.jaanuar 2013 kell 13:00 - 16:45

Koht: Nordic Hotel Forum (Viru väljak 3, Tallinn) saalis Arcturus

Päevakava:

Avasõnad

     (Aivar Uutar, EKVÜ)

Standardid ja hea ehitustava

     (Priit Kikas, Eesti Standardikeskus)

Uued energiatõhususalased õigusaktid

     (Kevin Vaher, MKM; Jarek Kurnitski, TTÜ)

Kohvipaus

Eesti ehitusvaldkonna tööjõu koolitamise tegevuskava: Olukord haridusmaastikul

     (Liina Henning, TTÜ)

Eesti ehitusvaldkonna tööjõu koolitamise tegevuskava: Kutsestandardite uuendamine

     (Indrek Peterson, EEEL)

Eesti ehitusvaldkonna tööjõu koolitamise tegevuskava: Jätkutegevused

     (Triin Väljataga, SA KredEx)

 

Osalemiseks on kohustuslik registreeruda www.ekvy.ee

Kohtade arv on piiratud

Seminar, teavituspäeval osalemine on tasuta


Koolituse läbinud saavad ehitiste energiatõhususe valdkonna täiendkoolituse punkte: 3 TP.

Koolituse läbinud saavad Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendkoolituse punkte: 3 TP.