Energia-ja keskkonnasäästlikud EC-elektrimootorid ja Väikeste jahutus- ja kütteseadmetega süsteemide tasakaalustamine ja reguleerimine

09.03.2010 01:00 - 09.03.2010 04:00

Registreerimise lõpp: 08.03.2010 03:00

Vabu kohti: 0

9. märtsil 2010.a. toimub EKVÜ koolituspäev „Energia-ja keskkonnasäästlikud EC-elektrimootorid“ ja „Väikeste jahutus- ja kütteseadmetega süsteemide tasakaalustamine ja reguleerimine“

  

Toimumisaeg: 09.märts 2010.a. kell 13.00- 16.00.
 
Toimumiskoht: Nordic Hotell Forum- saal- Sirius
 
Esinejad: Aivar Rant (IMI international) ja Robert Sarap (AS Systemair)
 
Kirjeldus:
 
1.      Energia-ja keskkonnasäästlikud EC-elektrimootorid.
 Ettekande sisuks on uudsel tehnoloogial baseeruvate elektrimootorite olemuse ja tööpõhimõtte
selgitamine.  Käsitletakse nimetatud mootorite kasutamisvõimalusi, eeskätt pump-ventilaator
elektriajamite koosseisus. Esitatakse parameerilisi võrdlusmaterjale traditsiooniliste elektrimootorite
suhtes, tuues välja olulised erinevused ja eelised. Kuna elektrienergia tootmisega kaasnevad kahjulikud
mõjud kliimale ja keskkonnale, vaadeldakse ettekandes, missugust ökoloogilist effekti  võib saavutada
EC-tehnoloogia juurutamisl.
 
2.      Väikeste jahutus- ja kütteseadmetega süsteemide tasakaalustamine ja reguleerimine
Ettekandes käsitletakse kütte- ja jahutussüsteemi lõppseadmete (puhurkonvektorid, õhkkütteseadmed jmt) võimsuse reguleerimise põhimõtteid, õige reguleerimisviisi valiku kriteeriume, nende süsteemide hüdraulilise tasakaalustamise erinevaid lahendusi. Tutvustatakse nende lahenduste realiseerimiseks kasutatavaid seadmeid ja nende valiku aluseid. Loengu eesmärgiks on selgitada inseneridele erinevate lähenemisteede olemust, eeliseid ja puuduseid ning anda juhiseid optimaalsete lahenduste leidmisel selliste süsteemide projekteerimisel ja ekspluateerimisel.
 
Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendkoolituse arvestuspunktid: 3 TP
Ehitiste energiatõhususe valdkonna täiendkoolituse arvestuspunktid: 3 TP
 
Koolituse hind on 500.-+km , EKVÜ liikmetele ja üliõpilastele tasuta.