Teadmistepõhine ehitus

26.04.2012 09:00 - 26.04.2012 04:30

Registreerimise lõpp: 25.04.2012 03:00

Vabu kohti: 0

Teemad: • Ehitussektori ootused teadusasutustele • Liginullenergiamajade kompetentsikeskuse asutamine TTÜ-sse: energiatõhusus + taastuvenergeetika = nZEB

EKVÜ koostöös TTÜ- ga korraldavad koolitus- ja infopäeva teemal

“Teadmistepõhine ehitus“

 

Toimumisaeg ja koht:

Tallinn, Swisshotell 26.04 2012 kl 09.00-16.30

Eesmärk

jagada uuemaid ehitusala teadus-, arendus- ja rakendustulemusi,

luua sisulisi kontakte ülikoolide ning ehitus- ja energiatõhususe valdkonnas tegutsejate vahel

vahetada kogemusi, teooriast parktikasse ja praktikast teooriasse

Võimalikud huvitatud kuulajad:

  • Erialaliitudesse kuuluvate ettevõtete töötajad
  • Ehitamise ja energiatõhususe valdkonnas töötavad inimsed
  • Teadurid, innovatsioonihuvilised
  • Ametkondade esindajad
  • Teadusasutuste esindajad

 

Päevakava:

Ehitussektori ootused teadusasutustele teadmistepõhises ehitamiseprotsessis

Tervitussõnad ja päeva sissejuhatus

Ehitaja ootused teadusasutusele Skanska / Tiit Kerem   

Ettevõtete ja teadusasutuste vaheline koostöö  TTÜ / Tea Varrak

Teadmistepõhise ehitamise protsessi raskuskeskme muutus RKAS / Andrus Väärtnõu


Uuringutulemused – „Ehitusinseneride ja arhitektide ettevalmistuse vastavus tööjõuturu ootustele“. MKM / Margus Sarmet.

Ehituse kvaliteedi tagamine ja selle majanduslikud aspektid. TTÜ / Roode Liias

Energiatõhususest edasi – rahvusvahelised märgised hoonetele. Arengufond / Madis Org


Liginullenergiamajade kompetentsikeskuse asutamine TTÜ-sse: energiatõhusus + taastuvenergeetika = nZEB

TTÜ arengukava: Kuidas jõuda teadmistepõhise majandamiseni ehituses TTÜ / Erkki Truve

Liginullenergiamajade nZEB kompetentsikeskuse asutamine, töösuunad ja eesmärgid. TTÜ / Jarek Kurnitski

Taastuvenergeetika tulevik, seos energiatõhususega. TTÜ / Peep Siitam

Mikrovõrgud ehk elektrienergia tootmine hoonetes. TTÜ / Argo Rosin

Madalenergiahoonete välispiirete ehitusfüüsika. TTÜ / Leena Paap

Hoonete ja nende tehnosüsteemide energeetilise efektiivsuse analüüs. TTÜ / Allan Hani 

Kütte, ventilatsiooni ja ülekuumenemise probleemid. TTÜ /  Mikk Maivel

Fassaadi kujundamine kasutades simulatsioonitarkvara TTÜ /  Martin Thalfeldt

Tehnosüsteemide auditid ja lõppkasutajate küsimustikud, TTÜ / Aivar Uutar

Päeva kokkuvõte ja  diskussioon nZEB teemade esiletõstmisest ja kõige kiiremate vajaduste kaardistamisest, TTÜ Jarek Kurnitski

Registreerimine  kohustuslik www.ekvy.ee kaudu. Üliõpilastel palun koolituspäevale registreeruda e-maili ekvy@ekvy.ee teel, saates oma nime, telefoni ja e-maili aadressi.


Koolituse läbinud saavad Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendkoolituspunkte: 2 TP

Koolituse läbinud saavad ehitiste energiatõhususe valdkonna täiendkoolituse arvestuspunkte: 2 TP


el sotsiaalfond_horisontaal