Täiendkoolitus kutsetunnistusega energiaaudiitoritele

15.03.2012 10:00 - 15.03.2012 04:00

Registreerimise lõpp: 14.03.2012 03:00

Vabu kohti: 0

Tallinnas toimub 15.03.2012, algusega kl 10.00 Tallinna Tehnikakõrgkoolis - Pärnu mnt 62, ruum B305 täiendkoolitus kutsetunnistusega energiaaudiitoritele.

Täiendkoolitus kutsetunnistusega energiaaudiitoritele

Tallinnas 15.03.2012, algusega kl 10.00 Tallinna Tehnikakõrgkoolis - Pärnu mnt 62, ruum B305

Teemad:

Muudatused seadusandluses- Maria Ševeljova / MKM

• Muudatused lähiminevikus, tulevased muudatused (alamaktid, ehitusseadus);

• Seejärel keskendutakse enam ehitusseaduse muudatustele, mis nüüd seoses energiatõhususe direktiiviga muutumas on;

• Seaduse eelnõust tulenevad muudatused teemakohastes alamaktides (kehtivad määrused: EMN, en. märgise määrus; uued määrused: nõuded tehnosüsteemidele); täielik energiaarvutus/erisoojuskadu- miks selliseid asju seadusega on vaja reguleerida;

• Muudatused seoses ehitisregistriga, sh energiamärgise kandmine EHRi ning soojus- ja jahutusseadmete registreerimine EHRi

KredEx finantsmeetmed korterelamutele- Mirja Adler / Lauri Suu- KredEx

• Soodusintressiga pikaajaline renoveerimislaen korterelamutele;

• Rekonstrueerimistoetus korterelamutele;

• Muud toetused korterelamutele;

• Paldiski 171 renoveerimata ja renoveeritud olukorra tarbeandmed.

Energiaaudite taseme tõstmine- Allan Hani / Ülo Kask TTÜ

• Käsitletakse enim probleeme tekitanud teemasid sh;

o Sisekliima;

o Hoone energiabilanss;

o Säästumeetmete pakettide sisu;

• Energiaauditi hea tava, näidisauditi koosseis ja korraldus sh:

o Viited kutsestandardile- oluliste aspektide esile tõstmine;

o Audiitori töö sisu ja iseloom;

o Audiitori töövahendid;

• Auditi aruande koostamine.

Täiendkoolitusel osalemiseks on kohustuslik eelregistreeruda e-maili teel. Saatke enda andmed ja osalemissoov mailile info@ekvy.ee

Koolitus toimub SA KredEx-i eluaseme toetusmeetmete vahendite arvelt.

Osalemine on tasuta.

Koolituse läbinud saavad Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendkoolituspunkte: 7 TP

Koolituse läbinud saavad ehitiste energiatõhususe valdkonna täiendkoolituse arvestuspunkte: 7 TP

Täpsem kava ja info www.kredex.ee, www.ekvy.ee