MADALAENERGIAMAJAD

29.02.2012 09:00 - 29.02.2012 04:30

Registreerimise lõpp: 28.02.2012 03:00

Vabu kohti: 0

Aeg: 29. veebruar 2012 Asukoht: Swissôtel, Tornimäe 3 Tallinn Valdkond: uusehitused, -elamud ja mitteelamud Keel: eesti

TEEMAD:

EKVÜ tutvustus ja teemapäeva sissejuhatus - EKVÜ / Aivar Uutar

Ülevaade madala energiatarbega hoonete nimetustest ning trendidest madala energiatarbega ehituse osas - Arengufond / Lauri Tammiste

 • Ülevaade olulisematest trendidest jätkusuutlikumate ja energiatõhusamate hoonete ehitamisel; 
 • Vabatahtlikud märgised hoonetele kui tervikliku lähenemise mootorid;
 • Ülevaade madala energiatarbega hoonete nimetustest ja erinevatest kriteeriumitest.

Energiasääst kui läbiv põhimõte ehituses ja ehitistes. Ehk üldistest läbivatest suundumustest ehitusvaldkonnas. MKM ehitus-ja elamuosakonna juhataja / Margus Sarmet Madala energiatarbega hoonete kavandamise seadusandlik raamistik muutumas- MKM ehitus-ja elamuosakonna peaspetsilist /KevinVaher

 • Hoonete energiatõhususe direktiivi ülevõtmisest ehk ehitusseaduse muudatustest
 • Energiatõhususe miinimumnõuded karmistumas 
 • Uus energiamärgise sisu ja vorm ettevalmistamisel 
 • Kuidas muutused mõjutavad protsessis osalejaid

Kuluoptimaalsed- , madalenergia, liginullenergia majad - TTÜ /Sitra Jarek Kurnitski

 • Energiatõhususe arvude tasemed; 
 • Arvutusmetoodika; 
 • Tehnilised lahendused elamutele ja mitteelamutele; 
 • Näited: Elithis Tower-Pariis, Ympäristötalo- Helsingi.

Madalenergia- ja liginullenergia hoonete kavandamine- juhendid korterelamutele ja eramutele - Hevac / Teet Tark, TTÜ / Targo Kalamees

 • Piirdetarindid, külmasillad, õhupidavus;
 • Soojuse erikao arvutus; 
 • Neto energiavajadused- arvutused; 
 • Tehnosüsteemide energiatõhusus;
 • Energia tootmine; 
 • Energiatõhususe arvu hindamine.

Kütte- ja jahutuse netoenergiavajaduste minimeerimine TÜ/Tõnu Mauring

 • Strateegiad; 
 • Lahendusnäited; 
 • Eesti kliima eripärad?.

Paneeldiskussioon ja päeva kokkuvõte - Madis Org / Arengufond

 

Koolituse läbinud saavad Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendkoolituspunkte: 7 TP

Koolituse läbinud saavad ehitiste energiatõhususe valdkonna täiendkoolituse arvestuspunkte: 7 TP

 

Osalemiseks on oluline eelnevalt registreeruda, kohti on piiratud arv.

el sotsiaalfond_horisontaal