Täiendkoolitus kutsetunnistusega energiamärgise väljastajatele Tartus

19.01.2012 10:00 - 19.01.2012 04:15

Registreerimise lõpp: 18.01.2012 03:00

Vabu kohti: 0

Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus korraldab SA Kredex tellimusel täiendkoolituste sarja energiatõhususe valdkonnas tegutsevatele spetsialistidele. Täiendkoolitusel on kolm eraldi sihtrühma: Kutsetunnistust omavad energiaaudiitorid; Kutsetunnistust omavad energiamärgise väljastajad; Kutsetunnistust omavad kütte- ja ventilatsiooniinsenerid. Konkreetne koolitus on suunatud kutsetunnistusega energiamärgise väljastajatele.

Koolitus toimub Tartus 19.01.2012 algusega kl 10. 00 Tartu Teaduspargi Inkubatsioonikeskuses, Riia mnt 181A.

Teemad:

Muudatused seadusandluses- Annika Tamm - MKM

 • Muudatused lähiminevikus, tulevased muudatused (alamaktid, ehitusseadus)
 • Seaduse eelnõust tulenevad muudatused teemakohastes alamaktides (kehtivad määrused: EMN, en. märgise määrus; uued määrused: nõuded tehnosüsteemidele); täielik energiaarvutus/erisoojuskadu- miks selliseid asju seadusega on vaja reguleerida;
 • Muudatused seoses ehitisregistriga, sh energiamärgise kandmine EHRi ning soojus- ja jahutusseadmete registreerimine EHRi

Probleemid energiamärgiste väljastamisel ja märgiste taseme tõstmine - Teet Tark

 • Mis on energiamärgise eesmärk ja selle saavutamine?
 • Näide ühest märgisest, milles on ohtrasti vigu 
 1. Seminari vormis vigade otsimine ja vigade parandamin
 • Märgise esimese lehe vormistamine 
 1. Arutelu seminari vormis
 • Neto-, brutoenergia ja KEK 
 1. Lihtne selgitud nende erinevustest
 2. Enam levinud väärarusaamad ja vead
 • Sooja tarbevee määramisest, näited
 • Näidisülesanded 
 1. Lihtne näide kui soojusallikaks on otseelekter
 2. Sama maja mis eelnevas näites, kuid soojusallikaks on soojuspump (kus tehakse sageli vigu)
 3. Sama maja mis eelnevas näites, kuid gaasikatel on soojuspump (kus tehakse sageli vigu)
 • Küsimused ja vastused, arutelu

Täiendkoolitusel osalemiseks on kohustuslik eelregistreeruda e-maili teel. Saatke enda andmed, kutsetunnistuse nimetus ja tunnistuse number ning osalemissoov mailile info[at]ekvy.ee , registreerimine lõpeb 15.01 või kohtade täitumisel.

Koolitus toimub SA KredEx-i eluaseme toetusmeetmete vahendite arvelt.

Osalemine on tasuta.

Koolituse läbinud saavad Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendkoolituspunkte: 7 TP

Koolituse läbinud saavad ehitiste energiatõhususe valdkonna täiendkoolituse arvestuspunkte: 7 TP

Täpsem kava ja info www.kredex.eewww.ekvy.ee