Energiatõhususe alane täiendkoolitus kütte- ja ventilatsiooni inseneridele

06.12.2011 10:00 - 06.12.2011 04:15

Registreerimise lõpp: 05.12.2011 03:00

Vabu kohti: 0

Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus korraldab SA Kredex tellimusel täiendkoolituste sarja energiatõhususe valdkonnas tegutsevatele spetsialistidele.

Täiendkoolitusel on kolm eraldi sihtrühma:

 • Kutsetunnistust omavad energiaaudiitorid;
 • Kutsetunnistust omavad energiamärgise väljastajad;
 • Kutsetunnistust omavad kütte- ja ventilatsiooniinsenerid. 

Täiendkoolitusel osalemiseks on kohustuslik eelregistreeruda e-maili teel. Saatke enda andmed ja osalemissoov mailile info@ekvy.ee , registreerimine lõpeb 05.12 või kohtade täitumisel.

Sarja kolmas koolitus on suunatud kutsetunnistusega kütte- ja ventilatsiooni inseneridele ja toimub juba 06.12.2011, algusega kl 10. 00 Tallinna Tehnikakõrgkoolis - Pärnu mnt 62, ruum B310

Kuna sama käsitlusega koolitusi on tulemas hooaja jooksul veel, siis valige endale sobilik aeg ja registreeruge varakult info@ekvy.ee – kuupäevade kaupa teemapäevad leitavad  http://www.ekvy.ee/koolitused

Teemad:

Muudatused seadusandluses - Annika Tamm - MKM

 1.  Muudatused lähiminevikus, tulevased muudatused (alamaktid, ehitusseadus);
 2.  Seaduse eelnõust tulenevad muudatused teemakohastes alamaktides (kehtivad määrused: EMN, en. märgise määrus; uued määrused: nõuded tehnosüsteemidele); täielik energiaarvutus/erisoojuskadu- miks selliseid asju seadusega on vaja reguleerida;
 3. Muudatused seoses ehitisregistriga, sh energiamärgise kandmine EHRi ning soojus- ja jahutusseadmete registreerimine EHRi

KredEx finantsmeetmed korterelamutele - Mirja Adler /  Lauri Suu- KredEx

 1. Soodusintressiga pikaajaline renoveerimislaen korterelamutele;
 2. Rekonstrueerimistoetus korterelamutele;
 3.  Muud toetused korterelamutele;
 4.  Paldiski 171 renoveerimata ja renoveeritud olukorra tarbeandmed;
 5.   Küsimused ja vastused, arutelu

Olemasolevate korterelamute ventilatsioon -  Peeter Parre /IB Aksiaal, TTÜ

 1. Miks me elamuid ventileerime?;
 2. Normid ja juhendid, mille alusel seni on elamuid ventileeritud;
 3. Elamute olemasolevad ventilatsiooni lahendused;
 4.  Tänased probleemid eilsete lahendustega;
 5. Miks me süsteeme renoveerime. Hea sisekliima saavutamine;
 6.  Koos hea sisekliimaga saavutada ka energiasääst;
 7.  Põhilised vead elamute ventilatsiooni rekonstrueerimisel;
 8.   Eeldused hea ja säästliku ventilatsiooni saamiseks.

Koolitus toimub SA KredEx-i eluaseme toetusmeetmete vahendite arvelt.

Osalemine on tasuta.

Koolituse läbinud saavad Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendkoolituspunkte: 7 TP

Koolituse läbinud saavad ehitiste energiatõhususe valdkonna täiendkoolituse arvestuspunkte: 7 TP

Täpsem kava ja info www.kredex.ee; www.ekvy.ee