Energiatõhususe alane täiendkoolitus energiamärgise väljastajatele

01.12.2011 10:00 - 01.12.2011 04:15

Registreerimise lõpp: 30.11.2011 03:00

Vabu kohti: 0

Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus korraldab SA Kredex tellimusel täiendkoolituste sarja energiatõhususe valdkonnas tegutsevatele spetsialistidele.


Täiendkoolitusel on kolm eraldi sihtrühma:

Kutsetunnistust omavad energiaaudiitorid;

Kutsetunnistust omavad energiamärgise väljastajad;

Kutsetunnistust omavad kütte- ja ventilatsiooniinsenerid.

 

Kuna sama käsitlusega koolitusi on tulemas hooaja jooksul veel, siis valige endale sobilik aeg ja registreeruge varakult info@ekvy.ee – kuupäevade kaupa teemapäevad leitavad  siit

Sarja esimene koolitus on suunatud kutsetunnistusega energiamärgise väljastajatele ja toimub juba 01.12.2011, algusega kl 10. 00 Tallinna Tehnikakõrgkoolis - Pärnu mnt 62, ruum B310.

 

Teemad:

 

Muudatused seadusandluses- Annika Tamm - MKM

 1. Muudatused lähiminevikus, tulevased muudatused (alamaktid, ehitusseadus);
 2. Seaduse eelnõust tulenevad muudatused teemakohastes alamaktides (kehtivad määrused: EMN, en. märgise määrus;uued määrused: nõuded tehnosüsteemidele); täielik energiaarvutus/erisoojuskadu- miks selliseid asju seadusega on vaja reguleerida;
 3. Muudatused seoses ehitisregistriga, sh energiamärgise kandmine EHRi ning soojus- ja jahutusseadmete registreerimine EHRi

Probleemid energiamärgiste väljastamisel ja märgiste taseme tõstmine  - Teet Tark Mis on energiamärgise eesmärk ja selle saavutamine?

 •  Hea tava?
 • Adekvaatsus
 • Millega peaks väljastaja arvestama
 • Määruse 107 lisa 3 kasutamisest
 • Millal kasutada määruse 107 lisa 9 kasutamises

Näide ühest märgisest, milles on ohtrasti vigu

 • Seminari vormis vigade otsimine ja vigade parandamine

Märgise esimese lehe vormistamine

 • Millised on enam levinud vormistamise puudused
 • Kus on mitmeti tõlgendamist
 • Arutelu seminari vormis

Neto-, brutoenergia ja KEK

 • Lihtne selgitud nende erinevustest
 • Enam levinud väärarusaamad ja vead

Sooja tarbevee määramisest, näited Näidisülesanded

 • Lihtne näide kui soojusallikaks on otseelekter
 • Sama maja mis eelnevas näites, kuid soojusallikaks on soojuspump (kus tehakse sageli vigu)
 • Sama maja mis eelnevas näites, kuid gaasikatel on soojuspump (kus tehakse sageli vigu)
 • Milline on arvutuste aluseks olev periood ja millest lähtuda arvutuste teostamisel
 1. 3 aastat
 2. maja on viimastel aastatel renoveeritud
 3. näidis arvutus kui andmed olemas ainult 4 kütteperioodi kuu kohta

 Küsimused ja vastused, arutelu

Täiendkoolitusel osalemiseks on kohustuslik eelregistreeruda e-maili teel. Saatke enda andmed ja osalemissoov mailile info@ekvy.ee , registreerimine lõpeb 24.11 või kohtade täitumisel.

Koolitus toimub SA KredEx-i eluaseme toetusmeetmete vahendite arvelt.

Osalemine on tasuta.

Koolituse läbinud saavad Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendkoolituspunkte: 7 TP

Koolituse läbinud saavad ehitiste energiatõhususe valdkonna täiendkoolituse arvestuspunkte: 7 TP

Täpsem kava ja info www.kredex.ee; www.ekvy.ee