Teadmistepõhine ehitus 2022

03.11.2022 08:30 - 03.11.2022 05:00

Registreerimise lõpp: 03.11.2022 03:00

Vabu kohti: 185

EKVÜ, TTÜ, EEL, LIFE IP BuildEST renoveerimismaraton ja Teadmistepõhise ehituse tippkeskus korraldavad järjekorras kümnenda ehitusala spetsialistide konverentsi Teadmistepõhine ehitus. Tule ja räägi kaasa ehitusvaldkonna arengu teemadel ning kuula kõige uuemaid teadus-, arendus- ja rakendustulemusi. Konverents on kontaktide loomise ja kogemuste vahetamise koht, nii nagu ehituses ikka, teooriast praktikasse ja praktikast teooriasse.

KONVERENTS TOIMUB 03.11.2022.a. Viru konverentsikeskuses, Viru väljak 4, Tallinn.

 

08:30 – 09:00 Registreerumine ja kohv

 

Avasektsioon

09:00 – 12:00 Suur saal Grande 1

Juhatab Ivo Jaanisoo

 

09.00 – 09.10 Renoveerimise fookusteema avasõnad ehituse asekantslerilt

Ivo Jaanisoo, MKM

09.10 – 09.30 Kuidas panustab ehitusvaldkond rohepöörde sihtidesse?

Ivo Krustok, Riigikantselei

09.30 – 09.45 Renoveerimislaine rahastamise väljakutsetest

Rahandusministeeriumi esindaja

09.45 – 10.00 Energiamajanduse arengukava (ENMAK) ning Riikliku energia ja kliimakava (REKK) protsesside mõjud ehitusvaldkonnale

Irje Möldre, MKM

10.00 – 10.15 Rekonstrueerimise strateegia rakendamine Eestis

Lauri Suu, MKM

 

10.15 – 10.30 kohvipaus

Juhatab Kalev Kundla

10.30 – 11.00 Kliimaneutraalsus hoonetes: mõjutajad, stiimulid ja lahendused Rootsi näitel, sh kliimadeklaratsiooni/süsinikujalajälje praktika

Kaia Eichler, Serneke Group AB

11.00 – 11.15 Nullheitega hooned energiatõhususe direktiivi EPBD uustöötluses

Jarek Kurnitski, TTÜ

11.15 – 11.30 Avalike hoonete renoveerimise praktika ja väljakutsed

Tarmo Kivi, RaM

11.30 – 12.00 Paneeldiskussioon KredEx-i uuest meetmest korterelamutele – kas uus kvaliteet läbi tugevama paketi projekteerijatele ja järelvalvele?

Sissejuhatus teemasse, Kalle Kuusk, KredEx

Paneelis projekteerijate, töövõtjate, järelvalve, tehnilise konsultandi ja KredEx-i esindajatena Toomas Rähmönen, Kristjan Soomets, Kaido Müürsepp, Kalle Kuusk

 

12:00 – 13.00 Lõuna

 

Tehaselise rekonstrueerimise paralleelsessioon

Ruum Grande 3

Juhatab: Ergo Pikas

 

13.00 – 13.30 Saksa tehaselise renoveerimise meetme piloteerimine

Knut Höller, IWO e.V. Housing Intiative

13.30 – 13.50 Tehaselise renoveerimise eksport Saksamaale

Kaarel Väer, Matek

13.50 – 14.10 Tehaseline renoveerimine projekteerimise vaatest

Toomas Rähmonen, Termopilt OÜ

14.10 – 14.30 Valmisolek piirkonnapõhiseks renoveerimiseks Annelinna näitel

Lauri Lihtmaa, TTÜ

14.30 – 14.50 Energiatõhususe kompetentsikeskus One shop stop Tartu

Kaspar Alev, Tartu

 

14.50 – 15.10 kohvipaus

 

Ressursitõhususe ja ringmajanduse paralleelsessioon

Ruum Grande 3

Juhatab Mihkel Krusberg

 

15.10 – 15.40 Ringmajanduse põhimõtete rakendamine renoveerimises – demonteeritavus ja taaskasutamine teoorias ja praktikas, DRIVE0 projekti tulemused

Targo Kalamees, TTÜ ja Eero Nigumann, Timbeco

15.40 – 16.00 Lammutatavate korterelamute ümbertöötlemise potentsiaal

Simo Ilomets, TTÜ

16.00 – 16.20 Korterelamute tühjenemise uuring

Kristi Grišaikov, RaM

16.20 – 16.40 Hoonete materjalide kaardistamine. Teekond nutika renoveerimise ja lammutamiseni

Marchello Mitt, ERMEL

16.40 –17.00 Ootused materjalide ja ehitusdetailide taaskasutusele või kogukonda ajalooliste materjalide säästva kasutamise edendamisel

Rainer Eidemiller, SRIK

 

Digi ja andmete paralleelsessioon

Ruum Grande 1

Juhatab Jaan Saar

 

13.00 – 13.20 Ehituse e-hüppe toetusprogramm

Regina Viljasaar-Frenzel, MKM

13.20 – 13.40 Automaatse energiamärgise algoritmid – DigAudit

Tuule Mall Parts, TTÜ

13.40 – 14.00 Andmepõhine sisekliima hindamine – DigiAudit ja U-CERT

Martin Thalfeldt, TTÜ

14.00 – 14.20 Hoonete digitaalne operaator

Allan Hani, R8

14.20 – 14.40 Registriandmetest digikaksiku koostamine insenertehniliseks modelleerimiseks ja simuleerimiseks

Ergo Pikas, TTÜ

 

14.40 – 15.00 kohvipaus

 

Energiatõhususe ja sisekliima paralleelsessioon

Ruum Grande 1

Juhatab Hannamary Seli

 

15.00 – 15.20 U-CERT energiamärgise arendused sisekliima ja SRI hindamiseks

Karl-Villem Võsa, TTÜ

15.20 – 15.40 Miks büroohoonetes on talvel soojem kui suvel?

Martin Kiil, TTÜ, O3 

15.40 – 16.00 Koolimajade ventilatsiooni remont – klassiruumipõhine või täisremont

Helena Kuivjõgi, TTÜ

16.00 – 16.20 Klassiruumi õhujaotus: õhuvahetuse kasutegur, õhujoad ja tõmbus

Indrek Valgma, ETS Nord

16.20 – 16.40 Energiamärgiste uus skaala vastavalt EPBD/EPB Center uustöötlusele

Andrea Ferrantelli, TTÜ

16.40 – 17.00 Mida on õppida Taani energiatõhususe nõuetest?

Raimo Simson, TTÜ

 

Tasu EKVÜ ja EEL liikmetele 40 €, mitteliikmetele 80 € ja üliõpilastele 20 €. Kohtade arv on piiratud. Koolituse hind sisaldab lõunat.

 

NB! Eelnev registreerumine on kohustuslik www.ekvy.ee (EKVÜ liikmed registreeruvad oma konto alt sisse logides).

EEL liikmetel ja üliõpilastel palume registreeruda e-maili teel ekvy@ekvy.ee . Üliõpilased peavad märkima õppeasutuse ja eriala ning sisseastumise aasta.

 

Koolituse läbinud saavad Eesti Ehitusinseneride Liidu täienduskoolituse punkte: 6,6 TP

Koolituse läbinud saavad ehitiste energiatõhususe kutseala täienduskoolituse punkte: 6,6 TP

 

VIDEO SALVESTISED ETTEKANNETEST SIIN: www.youtube.com/channel/UCiXJvEJgijyB4aAG7zf0yOQ


Lisatud failid

Pealkiri Esitaja Faili nimi
Teadmistepõhine ehitus 2022 tutvustus Teadmistepõhine ehitus 2022 tutvustus.pdf
Teadmistepõhine ehitus 2022 Kava Teadmistepõhine ehitus 2022 kava.pdf
Avasessioon - Energiamajanduse arengukava (ENMAK) ning Riikliku energia ja kliimakava (REKK) protsesside mõjud ehitusvaldkonnale Irje Möldre, MKM Irje Möldre_ENMAK, REKK ja ehitus TE2022.pdf
Avasessioon - Kuidas panustab ehitusvaldkond rohepöörde sihtidesse? Ivo Krustok, Riigikantselei Ivo Krustok_Rohepöörde tegevuskava TE2022.pdf
Avasessioon - Nullheitega hooned energiatõhususe direktiivi EPBD uustöötluses Jarek Kurnitski, TTÜ Jarek Kurnitski_Uus EPBD TE2022.pdf
Avasessioon - Kliimaneutraalsus hoonetes: mõjutajad, stiimulid ja lahendused Rootsi näitel, sh kliimadeklaratsiooni/süsinikujalajälje praktika Kaia Eichler, Serneke Group AB Kaia Eichler_Kliimaneutraalsus hoonetes TE2022.pdf
Avasessioon - Paneeldiskussioon KredEx-i uuest meetmest korterelamutele – kas uus kvaliteet läbi tugevama paketi projekteerijatele ja järelvalvele? Kalle Kuusk, KredEx Kalle Kuusk_Uus toetusmeede TE 2022.pdf
Avasessioon - Rekonstrueerimise strateegia rakendamine Eestis Lauri Suu, MKM Lauri Suu_REKS rakendamine TE2022.pdf
Avasessioon - Renoveerimislaine rahastamisest Mari Lahtmets, Rahandusministeerium Mari Lahtmets_Renoveerimislaine rahastamisest TE2022.pdf
Avasessioon - Avaliku sektori hoonete renoveerimine Tarmo Kivi, Rahandusministeerium Tarmo Kivi_Avaliku sektori hoonete renoveerimne TE2022.pdf
Tehaselise rekonstrueerimise paralleelsessioon - Tehaselise renoveerimise eksport Saksamaale Kaarel Väer, Matek Kaarel Väer_Matek TE2022.pdf
Tehaselise rekonstrueerimise paralleelsessioon - Energiatõhususe kompetentsikeskus One shop stop Tartu Kaspar Alev, Tartu Kaspar Alev_Tartu renoveerimine TE2022.pdf
Tehaselise rekonstrueerimise paralleelsessioon - Saksa tehaselise renoveerimise meetme piloteerimine Knut Höller, IWO e.V. Housing Intiative Knut Höller_Saksa tehaselise reki meede TE2022.pdf
Tehaselise rekonstrueerimise paralleelsessioon - Valmisolek piirkonnapõhiseks renoveerimiseks Annelinna näitel Lauri Lihtmaa, TTÜ Lauri Lihtmaa_Piirkonnapõhine renoveerimine TE2022.pdf
Tehaselise rekonstrueerimise paralleelsessioon -Tehaseline renoveerimine projekteerimise vaatest Toomas Rähmonen, Termopilt OÜ Toomas Rahmonen_Tehaseline rekk projekteerija vaatest TE2022.pdf
Digi ja andmete paralleelsessioon - Hoonete digitaalne operaator Allan Hani, R8 Allan Hani_R8tech TE2022.pdf
Digi ja andmete paralleelsessioon -BIM data structure Allan Hani, R8 Allan Hani_R8 BIM data structure TE2022.xlsx
Digi ja andmete paralleelsessioon -Registriandmetest digikaksiku koostamine insenertehniliseks modelleerimiseks ja simuleerimiseks Ergo Pikas, TTÜ Ergo Pikas_Digital Twin for Scaling Renovation TE2022.pdf
Digi ja andmete paralleelsessioon - Andmepõhine sisekliima hindamine Martin Thalfeldt, TTÜ Martin Thalfeldt_Sisekliima hindamine TE2022.pdf
Digi ja andmete paralleelsessioon - Ehituse e-hüppe toetusprogramm Regina Viljasaar-Frenzel, MKM Regina Viljasaar-Frenzel_Ehituse e-hüpe TE2022.pdf
Digi ja andmete paralleelsessioon - Automaatse energiamärgise algoritmid – DigAudit Tuule Mall Parts, TTÜ Tuule_Mall_Parts_Automaatne energiamärgis TE2022.pdf
Ressursitõhususe ja ringmajanduse paralleelsessioon - Korterelamute tühjenemise uuring Kristi Grišaikov, RaM Kristi Grišakov_Tühjenemise mustrid TE2022.pdf
Ressursitõhususe ja ringmajanduse paralleelsessioon - Hoonete materjalide kaardistamine. Teekond nutika renoveerimise ja lammutamiseni Marchello Mitt, ERMEL Marchello Mitt_Materjalide kaardistamine TE2022.pdf
Ressursitõhususe ja ringmajanduse paralleelsessioon - Ootused materjalide ja ehitusdetailide taaskasutusele või kogukonda ajalooliste materjalide säästva kasutamise edendamisel Rainer Eidemiller, SRIK Rainer Eidemiller_Ehituslik vanamaterjal TE2022.pdf
Ressursitõhususe ja ringmajanduse paralleelsessioon - Lammutatavate korterelamute ümbertöötlemise potentsiaal Simo Ilomets, TTÜ Simo Ilomets_Lammutatavad korterelamud TE2022.pdf
Ressursitõhususe ja ringmajanduse paralleelsessioon - Ringmajanduse põhimõtete rakendamine renoveerimises – demonteeritavus ja taaskasutamine teoorias ja praktikas, DRIVE0 projekti tulemused Targo Kalamees, TTÜ ja Eero Nigumann, Timbeco Targo Kalamees&Eero Nigiumann_Ringrenoveerimine TE2022.pdf
Energiatõhususe ja sisekliima paralleelsessioon - Energiamärgiste uus skaala vastavalt EPBD/EPB Center uustöötlusele Andrea Ferrantelli, TTÜ Andrea Ferrantelli_Energiamärgise uus skaala TE2022.pdf
Energiatõhususe ja sisekliima paralleelsessioon - Koolimajade ventilatsiooni remont – klassiruumipõhine või täisremont Helena Kuivjõgi, TTÜ Helena Kuivjõgi_Koolide ventilatsiooni remont TE2022.pdf
Energiatõhususe ja sisekliima paralleelsessioon - Klassiruumi õhujaotus: õhuvahetuse kasutegur, õhujoad ja tõmbus Indrek Valgma, ETS Nord Indrek_Valgma_Klassiruumide õhujaotus TE2022.pdf
Energiatõhususe ja sisekliima paralleelsessioon - U-CERT energiamärgise arendused sisekliima ja SRI hindamiseks Karl-Villem Võsa, TTÜ Karl-Villem Võsa_UCERT energiamärgis TE2022.pdf
Energiatõhususe ja sisekliima paralleelsessioon - Miks büroohoonetes on talvel soojem kui suvel? Martin Kiil, TTÜ, O3 Martin Kiil_Buroohoonetes on talvel soojem kui suvel TE2022.pdf
Energiatõhususe ja sisekliima paralleelsessioon - Mida on õppida Taani energiatõhususe nõuetest? Raimo Simson, TTÜ Raimo Simson_DK ja FI NZEB võrdlus TP2022.pdf