EKVÜ korraldatav webinar „BREEAM, LEED ja WELL – hoonete jätkusuutlikkuse hindamisstandardid“

10.03.2022 09:00 - 10.03.2022 12:20

Registreerimise lõpp: 10.03.2022 12:00

Vabu kohti: 100

Kavandatava webinari eesmärk on anda ülevaade erinevatest roheehituse sertifitseerimisskeemidest, mis vaatlevad hoone jätkusuutlikkust ning hoone kasutajate heaolu. Püüame teemat käsitledes keskenduda põhjalikumalt nendes kajastuvate KVJ süsteemidega seotud aspektidele.

10.märts (neljapäev) EKVÜ korraldatav webinar „BREEAM, LEED ja WELL – hoonete jätkusuutlikkuse hindamisstandardid“

Registreerunutele saadetakse päev varem Microsoft Teamsi kutse e-mailile (NB! Teamsis lubatakse liituda koolitusega ainult oma õige ees- ja perekonnanimega)

PÄEVAKAVA 

09:00-10:30 Margus Tali (Tepsli OÜ energiatõhususe projektijuht; BREEAMi sertifitseeritud audiitor) ettekanne teemal „Rohemärgistest. Olemasolevate hoonete BREEAM sertifitseerimine““

·         Rohemärgiste kujunemine ja üldine ülevaade valdkonnast

·         BREEAM sertifitseerimissüsteemi tutvustus ning ventilatsiooni, kütte ja jahutusega seotud aspektid

10:30-10:40 paus

10:40-12:10 Qidi Jiang (TalTech doktorant-nooremteadur; LEED / BREEAM / WELL serdifitseeritud audiitor ) ettekanne teemal „LEED ja WELL roheehituse standardid“ (ettekanne on inglise keeles)“

·         LEED sertifitseerimissüsteemi tutvustus ning ventilatsiooni ja kütte ja jahutusega seotud aspektid

·         WELL sertifitseerimissüsteemi tutvustus (WELL ehitusstandard on ülemaailmne inimese tervisele ja heaolule keskenduv ehitusstandard, kus tähtsal kohal hoone sisekliima)

Koolituse läbinud saavad Eesti Ehitusinseneride Liidu täienduskoolituse punkte:  3,2 TP 

Koolituse läbinud saavad ehitiste energiatõhususe kutseala täienduskoolituse punkte: 3,2 TP

Tasu EKVÜ liikmetele ja üliõpilastele 35 EUR, teistele 50 EUR. EKVÜ liikmetest mittetöötavad pensionärid saavad koolituspäevast osa võtta TASUTA, selleks palun registreeruda e-maili teel ekvy@ekvy.ee.

Eesti Ehitusinseneride Liidu liikmed saavad koolitusel osaleda samuti soodushinnaga registreerides e-maili teel ekvy@ekvy.ee ning kasutades märksõna „EEL liige“