Tehnosüsteemide juhtimine ja automaatika

27.05.2021 11:00 - 27.05.2021 04:30

Registreerimise lõpp: 27.05.2021 04:30

Vabu kohti: 100

Kavandatava webinari eesmärk on anda ülevaade tänapäeva hooneautomaatika võimalustest juhtida tegelikku hoone kasutust. Nii sisekliima tagamise kui ka energiasäästu võtmes. Puudutame süsteemide valiku kriteeriume ja sagedasemaid möödalaskmisi juhtimisel ning eri süsteemide koostööl.

27.mai (neljapäev) EKVÜ korraldatav webinar „ Tehnosüsteemide juhtimine ja automaatika“

Registreerunutele saadetakse päev varem Microsoft Teamsi kutse e-mailile (NB! Teamsis lubatakse liituda koolitusega ainult oma õige ees- ja perekonnanimega)

PÄEVAKAVA 

11:00-13:30 Aivar Kukkk (Siemens OY; volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8) ettekanne teemal „Tehnosüsteemide juhtimine ja automaatika““

13:30-14:00 paus

14:00-16:30 Aivar Kukk ettekanne teemal „Tehnosüsteemide juhtimine ja automaatika““

Lühikirjeldus: Keskendume reguleerimisülesannete põhimõtete tegelikule realiseerimisele. Mis on selle aluseks nii standardite kui ehitusautomaatikas kasutada olevete vahendite ja lahenduste poolt. EVS: EN15232 ja mis saab muutuda hoonete haldamises ja projekteerimises seoses „Ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadusega“ (jõustunud 19.10.2020) ja mida kõike juba toob kaasa „EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2018/844 energiatõhususe kohta kohustuslik rakendamine (näiteks uue kvaliteedi nende eri distsipliinide ühildamiseks ühtsesse juhtimisskeemi ning kohustuslikku arvestite distantsil lugemist ning aruandlust). Kuidas valida juba praegu investeering hooneautomaatikasse selliselt, et see vastaks lähituleviku nõuetele.

·         tehnosüsteemide juhtimine ja automaatika tagamaks energiatõhususe ja sisekliima

·         hooneautomaatika võimalused sisekliima ja energiatõhususe tagamisel

·         hooneautomaatika tehnilise lahenduse valikust, üldised printsiibid

·         arengud ja lähema tuleviku nägemus

·         uut seadusandluses, standardid ja määrused (olulisemad neist)

·         nõuded 2025. aastaks, nii hoone halduses kui mõõtmiste

·         erinevate tehnosüsteemide sidumise eeldused

·         sisekliima nõuded, millest ei saa taganeda

·         erisused seoses Covid19 vastumeetmete rakendamisel (REHVA / ASHARE)

·         erinevad lahendused ja skeemid

·         õhu kvaliteedi mõõtmise tegelikud võimalused, seosed tegelike ruumides viibijate arvuga ja selle kaudse määramisega seoses Covid-19ga

·         sooja- ning külmavarustus EJKÜ 2019. aasta juhendmaterial

·         mõõtmine ja energiatarbimise analüüs, targad andurid

·         EL direktiivi juba kehtivad nõuded distantslugemisele ja aruandlusele; selle täitmise võimalused

·         juhtimine ja optimeerimine EVS EN 15232 ja RKAS.ee „parim praktika“

Koolituse läbinud saavad Eesti Ehitusinseneride Liidu täienduskoolituse punkte:  6,0 TP 

Koolituse läbinud saavad ehitiste energiatõhususe kutseala täienduskoolituse punkte: 5,3 TP

Tasu EKVÜ liikmetele ja üliõpilastele 40 EUR, teistele 55 EUR. EKVÜ liikmetest mittetöötavad pensionärid saavad koolituspäevast osa võtta TASUTA, selleks palun registreeruda e-maili teel ekvy@ekvy.ee.

Eesti Ehitusinseneride Liidu liikmed saavad koolitusel osaleda samuti soodushinnaga registreerides e-maili teel ekvy@ekvy.ee ning kasutades märksõna „EEL liige“

 


Lisatud failid

Pealkiri Esitaja Faili nimi
Tehnosüsteemide juhtimine ja automaatika Aivar Kukk 27.05.21efektiivsus ja p6himõtted slaidid A.Kukk.pdf