Sisekliimat käsitlevad uued Euroopa ja Eesti standardid

25.02.2021 12:00 - 25.02.2021 04:00

Registreerimise lõpp: 25.02.2021 04:00

Vabu kohti: 150

Kavandatava webinari eesmärk on anda ülevaade muudatustest ja täiendustest võrreldes seni kasutusel olnud standarditega.

25.veebruar (neljapäev) EKVÜ korraldatav webinar „Sisekliimat käsitlevad uued Euroopa ja Eesti standardid“

Registreerunutele saadetakse päev varem Microsoft Teamsi kutse e-mailile (NB! Teamsis lubatakse liituda koolitusega ainult oma õige ees- ja perekonnanimega)

2019 aasta oktoobris jõustus uue sisekliimastandardi EVS-EN 16798-1:2019/NA:2019 normlisa: Kõik rahvuslikud soovitatud sisekeskkonna kriteeriumid. Samuti avaldati kogu uue standardi tõlge eesti keeles: Hoonete ventilatsioon, Sisekeskkonna lähteandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust keskkonnast, valgustusest ja akustikast. Sisuliselt on tegemist kõige olulisema ja terviklikuma sisekliimastandardiga, mis määratleb, kuidas saab kehtestada ja kasutada sisekliima nõudeid süsteemide dimensioneerimiseks ning  defineerib põhilised parameetrid. Rahvuslik lisa täpsustab ja kitsendab standardis toodud sisekliima nõuded hoonete projekteerimiseks, sh tehnosüsteemide dimensioneerimiseks ning energiaarvutuste tegemiseks.

Kuna 2017 aastal jõustunud Euroopa standard EVS-EN 16798-3:2017 „Hoonete energiatõhusus - Osa 3: Mitteeluhoonete ventilatsioon – Moodulid M5-1,M5-4 –Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele“ on eeltoodud standardiga vahetult seotud ja rahvuslik lisa EVS 906:2017 haakub äsjailmunud standardis kajastatuga, siis on otstarbekas vaadelda neid dokumente koos.

PÄEVAKAVA 

12:00-13:45 Peeter Parre ettekanne „Ülevaade stadnardite EN 16798 seeriast“

·         oluline standardis EVS EN 16798-3:20  millest peab lähtuma tänasel ventilatsiooni projekteerimisel

·         oluline standardis EVS 906:2017  millest peab lähtuma tänasel ventilatsiooni projekteerimisel

·         standardi EVS-EN 16798-1:2019 ülevaade ja seotus teiste selle teema standarditega

13:45-14:00 paus

14:00-15:45 Jarek Kurnitski ettekanne „Sisekliima olulisus töökeskkonnas –sisekliimastandardi uus rahvuslik normlisa EVS-EN 16798-1:2019/NA:2019“

·         Miks sisekliima on oluline?

·         Mõned fundamentaalsed nõuded sisekliimamääruse eelnõust

·         EVS-EN 16798-1 rahvusliku lisa sisekliima kriteeriumid

·         Sisekeskkonna kvaliteedi kriteeriumid

·         Siseõhu kvaliteedi projekteerimise meetodid

·         Õhu kiiruse ja muud kohaliku soojusliku ebamugavuse nõuded

·         Ventilatsioon eluhoonetes

·         Ventilatsioon ja COVID-19

 

      Webinaril osalemiseks link siin:  https://tinyurl.com/y3nynwhy

 

Koolituse läbinud saavad Eesti Ehitusinseneride Liidu täienduskoolituse punkte:  4,8 TP 

Koolituse läbinud saavad ehitiste energiatõhususe kutseala täienduskoolituse punkte: 5,3 TP

Tasu EKVÜ liikmetele ja üliõpilastele 40 EUR, teistele 55 EUR. EKVÜ liikmetest mittetöötavad pensionärid saavad koolituspäevast osa võtta TASUTA, selleks palun registreeruda e-maili teel ekvy@ekvy.ee.

Eesti Ehitusinseneride Liidu liikmed saavad koolitusel osaleda samuti soodushinnaga registreerides e-maili teel ekvy@ekvy.ee ning kasutades märksõna „EEL liige“

 


Lisatud failid

Pealkiri Esitaja Faili nimi
Sisekliimastandardi tutvustus Jarek Kurnitski 2021-02-25_sisekliimastandardi tutvustus.pdf
Sisekliimat käsitlevad uued Euroopa ja Eesti standardid Peeter Parre Sisekliimat käsitlevad uued Euroopa ja Eesti standardid 25.02.2021_P.Parre.pdf