TalTech lõputööde kaitsmised 2.päev - Liginullenergiahoonete uurimisrühma kaitsmised

03.06.2020 09:00 - 03.06.2020 03:30

Registreerimise lõpp: 03.06.2020 03:30

Vabu kohti: 80

Kaitsmised toimuvad kahel päeval 2. ja 3. juunil. Sel korral toimuvad kaitsmised elektroonilise kanali vahendusel.

3.juunil toimuval lõputööde kaitsmisel toimub osalemine järgneva lingi kaudu: https://zoom.us/j/98053268167

KAVA:

09.00 Roman Smirnov “Büroohoone soojusvarustuse tipukoormuste analüüs ja vähendamise võimalused tehnosüsteemide juhtimise abil”

 

09.30 Maris Graumann “Energiasimulatsiooni lähteandmete mõju liginullenergia büroohoone arvutuslikule energiatarbimisele Eestis ja Skandinaavias”

 

10.00 Raido Valgenberg "Vastuvoolu plaatsoojustagasti jäätumise vältmise ja härmatise sulatuse analüüs"

 

10.30 Kristo Õunap " Projekteerimise ja ehituse vältel tehtud muudatuste mõju hoone jahutussüsteemidele"

 

11.00 Karina Voitik "Põranda soojustuslahenduste mõju soojuskadudele ja hoone energiatõhususele suurtes hall-tüüpi hoonetes"

 

13.00 Vahur Samberk "Korteripõhise ja tsentraalse ventilatsioonisüsteemi võrdlus Akadeemia 5a ühiselamu põhjal"

 

13.30 Hubert Piikov "Kivivillaga sändvitš-paneelist kergseinte niiskustehnilise toimivuse hindamine"

 

14.00 Sten Uritam „Suvise ülekuumenemise vältimine ja päevavalguse nõuete tagamine Keila kooli näitel“

 

14.30 Alar Ivanson "Tootmishoone energiatarbe uuring"

 

Kaitsmiste kuulamine on tasuta!

NB! Eelnev registreerumine on kohustuslik www.ekvy.ee (EKVÜ liikmed registreeruvad oma konto alt sisse logides). 

Kõik algusest lõpuni kuulajad saavad Eesti Ehitusinseneride Liidu täienduskoolituse punkte: 1 TP

Kõik algusest lõpuni kuulajad saavad ehitiste energiatõhususe kutseala täienduskoolituse punkte: 1 TP 

Tunnistused väljastatakse vaid eelnevalt registreerunutele.Tunnistused saadetakse e-mailiga.