Sisekliima määruse ümarlaud

19.02.2020 09:00 - 19.02.2020 12:00

Registreerimise lõpp: 19.02.2020 10:00

Vabu kohti: 30

Eelmise aasta lõpus edastasime tutvumiseks esialgse eelnõu ning seletuskirja määrusest "Hoone sisekliimale esitatavad nõuded". Oleme kogunud selle kui meie valdkonna jaoks äärmiselt olulise õigusakti kohta tagasisidet, mille arutamiseks korraldame koostöös ministeeriumiga ümarlaua TTÜ-s. Täheldame selle määruse jaoks järjest kasvavat vajadust nii uute hoonete projekteerimisel kui olemasolevate hoonete parandamisel ja sisekliima hindamisel. Kutsume kõiki asjast huvitatuid osalema ümarlaual, sest praegu on õige aeg väljendada seisukohti ja esitada parandus/täiendusettepanekuid, mida on veel võimalik arvestada määruse välja töötamisel. Ümarlaual tutvustab ministeerium ka määruse ette valmistamise ajakava.

AEG: 19.veebruar 2020, kell 09:00 - 12:00

KOHT: TTÜ (Ehitajate tee 5, Tallinn) ruumis U03-214 

Manusesse on lisatud määruse eelnõu, lisad ja seletuskiri, mis saadeti teile oktoobri lõpus (ei ole vahepeal muutunud).

Omapoolsed küsimused/kommentaarid palume saata aadressile ekvy@ekvy.ee ette hiljemalt 14.veebruariks.  Ümarlaual võetakse PRIORITEETSENA arutuluse alla selleks kuupäevaks + eelmisel aastal liikmete poolt saadetud kommentaarid-märkused, muud tähelepanekud tulevad arutuluse alla juhul kui selleks jätkub aega.

NB! Osalemine ainult eelneva registreeringu alusel, kohtade arv on piiratud.

Osalemine on tasuta.


Lisatud failid

Pealkiri Esitaja Faili nimi
SK seletuskiri MKM 181010_SK_seletuskiri.docx
Eelnõu sisekliima MKM 2019_EN_sisekliimakmta (1).docx
SK_sisekliima_lisa 1 MKM 2018_SK_sisekliima_lisa1.docx
SK_sisekliima_lisa2 MKM 2018_SK_sisekliima_lisa2.docx
SK_sisekliima_lisa3 MKM 2018_SK_sisekliima_lisa3.docx
EN_sisekliima_lisa1 MKM 2018_EN_sisekliima_Lisa1.docx
EN_sisekliima_lisa2 MKM 2018_EN_sisekliima_Lisa2.docx
EN_sisekliima_lisa3 MKM 2018_EN_sisekliima_Lisa3.docx