Energiatõhususe valdkonna muutunud nõuete tagasiside ja metoodika selgitamine

14.01.2020 09:00 - 14.01.2020 04:00

Registreerimise lõpp: 14.01.2020 09:30

Vabu kohti: 115

Olete oodatud energiatõhususe valdkonda kujundavate määruste muudatuste esmase tagasiside ja kitsaskohtade täiendava selgitamise koolitusele.

KOHT: Akadeemia tee 21/1, 1. korrus, Tallinn VEENUS seminariruum

AEG: 14.jaanuar 2020 algusega kell 09:00

09:00 – 09:45

Sissejuhatus, Hoonete energiatõhususe 2019 aastal muutunud määruste valupunktid.

Margus Tali (AU Energiateenus OÜ, endine MKM-i energiatõhususe valdkonna koordinaator)

09:45 – 10:30 

Hoonete energiatõhususe metoodika olulisemad muudatused, soojuspumpade arvutus ja lokaalse taastuvenergia arvestamine.

Professor Jarek Kurnitski (TalTech)

 

10:30 - 10:45  

Kohvipaus

 

10:45 – 11:30

Eesti lokaliseeringu kasutamine energiaarvutusel

Endrik Arumägi (TalTech)

 

11:30 – 12:15

Suvise ruumitemperatuuri kontrolli uuenenud metoodika

Raimo Simson (TalTech)

12:15 – 13:00

Lõuna

 

13:00 – 13:45

Valgustuse energiatarbe arvutamine

Professor Martin Thalfeldt (TalTech)

13:45 – 14:30

Energiatõhususe direktiivi muudatused ja tuleviku trendid

Margus Tali (AU Energiateenus OÜ, endine MKM-i energiatõhususe valdkonna koordinaator)

14:30 – 14:45

Kohvipaus

 

14:45 – 15:30

Energiatõhususe riiklik järelevalve 2020 elektrooniline aruandlus suurettevõtetele, järelevalve eesmärgid ja plaanid.

Riina Tamm (Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet)


Koolituse läbinud saavad Eesti Ehitusinseneride Liidu täienduskoolituse punkte:  5,9 TP (täpsustamisel)

Koolituse läbinud saavad ehitiste energiatõhususe kutseala täienduskoolituse punkte: 7 TP

Tasu EKVÜ liikmetele ja üliõpilastele 45 EUR, teistele 60 EUR. EKVÜ liikmetest mittetöötavad pensionärid saavad koolituspäevast osa võtta TASUTA, selleks palun registreeruda e-maili teel ekvy@ekvy.ee

Eesti Ehitusinseneride Liidu liikmed saavad koolitusel osaleda samuti soodushinnaga registreerides e-maili teel ekvy@ekvy.ee ning kasutades märksõna „EEL liige“


Lisatud failid

Pealkiri Esitaja Faili nimi
Uuendatud hoonete energiatõhususe määrused ja nõuded EKVÜ 20200114 Uued energiatõhususe nõuded.pdf
Suvise ruumitemperatuuri kontrolli uuenenud metoodika Raimo Simson 20200114_Simson_suvine.pdf
Valgustuse energiatarbe arvutamine Martin Thalfeldt 20200114_Valgustuse_energiatarve.pdf
Energiatõhususe riiklik järelevalve 2020 Riina Tamm Energiatõhususe riiklik järelevalve 2020 EKVÜ (14.01).pdf
Hoonete energiatõhususe direktiivi täiendused Margus Tali Hoone energiatõhususe direktiivi täiendused.pdf
Hoonete energiatõhususe regulatsiooni murekohad Margus Tali Hoonete energiatõhususe regulatsiooni murekohad.pdf
Küsimused-vastused EKVÜ Energiatõhususe valdkonna muutunud nõuete tagasiside ja metoodika selgitamine_kysimused-vastused.pdf