EKVÜ energiatõhususe ümarlaud

10.06.2019 10:00 - 10.06.2019 01:00

Registreerimise lõpp: 10.06.2019 11:00

Vabu kohti: 30

Olete oodatud osalema ja kaasa rääkima.

Oled oodatud EKVÜ energiatõhususe ümarlauale 10.06.2019 kell 10:00 – 13:00 TalTechis (TTÜ-s), ruumis U03-221.

Tänaseks on energiatõhusus ning sellega seotud nõuded-kohustused olnud Eesti riigis reguleeritud juba üle 10 aasta. See on pikk aeg regulatsioonidele, mis on seotud valdkonnaga, kus tehnilised lahendused arenevad suurte sammudega ning ka Euroopa ja Eesti energiapoliitika on väga palju muutunud.

Seega leiame, et täna on hea aeg istuda koos ühise laua taha ning hinnata status quo-d ja seda mida peaks tulevik tooma.

Kõikidel ümarlauale tulijatel palume end registeerida EKVÜ kodulehel ning saata hiljemalt 05.06.2019 ette omapoolsed mõtted-ettepanekud e-maili aadressile kevin.vaher@gmail.com märksõnaga „EKVÜ ÜMARLAUD“ (NB! Efektiivse arutelu korralduse huvides on käsitluse all ainult ettesaadetud teemad).

Valik võimalikest teemadest:

  • Energiatõhususe miinimumnõuete, energiatõhususe arvutamise metoodika ja energiamärgise määruste üldine formaat,

    loetavus, mõistetavus

  • Energiatõhususe regulatsioonide sisu vs päris elu

  • Energiatõhususe valdkonna inseneride pädevus ja koolitusvajadus

  • Kommentaarid MKM-i viimastele määruste muudatustele 05. aprillil avaldati eelnõude infosüsteemis

    ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruse „Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11. detsembri 2018. a määruse nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“ ja majandus- ja taristuministri 8.
    aprilli 2015. a määruse nr 28 „Elamu energiaauditile esitatavad nõuded“, 5. juuni 2015. a määruse nr 58 „Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika“ ning 30. aprilli 2015. a määruse nr 36 „Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele“ muutmine“ eelnõu koos seletuskirjaga

Lugupidamisega,

Kevin Vaher
EKVÜ juhatuse esimees