TTÜ lõputööde kaitsmised 1.päev

06.06.2018 08:30 - 06.06.2018 03:00

Registreerimise lõpp: 06.06.2018 07:00

Vabu kohti: 100

Olete oodatud TTÜ KVJ, energiatõhususe ja ehitusfüüsika lõputööde kaitsmisele. Sel korral toimuvad kaitsmised kahel päeval 6. ja 7. juunil.

Aeg: 6.juuni 2018 kell 8:30 - 15:00

Koht: TTÜ (Ehitajate tee 5, Tallinn) ruumis NRG-131

PÄEVAKAVA:

8:30 Maarja Pitsi "Energiatõhususe modelleerimine Lubja tn.4 Kohtuhoone näitel", juhendaja Anti hamburg

9:00 Raino Kivioja "Kawe Plaza sisekliima ja energiatarbe analüüs", juhendaja Alo Mikola

9:30 Anneli veisemann "Tallinna Komeedi Lasteaia sisekliima ja energiatõhususe analüüs", juhendaja Anti Hamburg

10:00 Irina Mähonen "Lasteaed Kannike sisekliima, energiatarbe ja energiatõhususe analüüs", juhendaja Peeter Parre

10:30 Rein Männi "Sisekliima ja energiatõhususe analüüs - Tallinna Tehnikaülikooli U06 õppehoone", juhendaja Alo Mikola

11:00 Areenika Lumilaan "Eesti tingimustele vastav siseõhu kvaliteedi võrdlushoone eramutele", juhendaja Ülar Palmiste

11:30 Tomas Mändmets "Kaubanduskeskuse kuluoptimaalsete energiatõhususe miinimumtasemete analüüs", juhendaja Alo Mikola

12:00 - 12:30 Lõunapaus

12:30 Kaarel sepp "Heliisolatsiooninõuete täitmine kergkonstruktsioonidest hoonetes", juhendaja Marko Ründva

13:00 Laur Vatsfeld "Aastatel 2009-2017 Eestis ehitatud elamute piirdetarindite õhulekked", juhendaja Targo Kalamees

13:30 Annegrete Külaots "Seespoolse lisasoojustusega ristkihtpuitseinte soojus- ja niiskustehnilise toimivuse hindamine", juhendaja Targo Kalamees

14:00 Maarja Linda Ojarand "Lisasoojustuselementidega rekonstrueerimise analüüs ja tootearendus", juhendaja Targo Kalamees

14:30 Babette Liseth Kuus "Niiskusturvalisuse tagamine CLT-elementidega ehitamisel Viimsi Gümnaasiumi näitel", juhendaja Targo Kalamees

 

Kaitsmiste kuulamine on tasuta!

NB! Eelnev registreerumine on kohustuslik www.ekvy.ee (EKVÜ liikmed registreeruvad oma konto alt sisse logides). Kohtade arv on piiratud.

 

Kõik algusest lõpuni osalenud saavad Eesti Ehitusinseneride Liidu täienduskoolituse punkte: 1 TP (täpsustamisel)

Kõik algusest lõpuni osalenud saavad ehitiste energiatõhususe kutseala täienduskoolituse punkte: 1 TP (täpsustamisel)

 

Tunnistused väljastatakse vaid eelnevalt registreerunutele ja osalemist tõendava allkirja alusel. Tunnistused saadetakse e-mailiga.