Teadmistepõhine ehitus 2018

26.04.2018 08:30 - 26.04.2018 05:10

Registreerimise lõpp: 26.04.2018 09:00

Vabu kohti: 250

EKVÜ, TTÜ, EEL ja Teadmistepõhise ehituse tippkeskus korraldavad järjekorras seitsmenda iga-aastase ehitusala spetsialistide konverentsi Teadmistepõhine ehitus. Tule ja räägi kaasa ehitusvaldkonna arengu teemadel ning kuula kõige uuemaid ehitusala teadus-, arendus- ja rakendustulemusi. Foorum on kontaktide loomise ja kogemuste vahetamise koht, nii nagu ehituses ikka, teooriast praktikasse ja praktikast teooriasse.

AEG: 26.04.2018 8:30-17:00

KOHT: Viru konverentsikeskus, Viru väljak 4, Tallinn

 

PÄEVAKAVA

08:30 – 09:00 Registreerumine ja kohv

 

09:00 – 12:30 Suur saal Grande 1

 

Avasektsioon

 

09.00 – 09.30 EL-i eesistuja vaade: hoonete energiatõhusese direktiivi uustöötlus ja energiatõhususe eesmärkide uuendamine

Margus Tali, MKM 

09.30 – 10.00 Pilk ehituse tulevikku.

Jüri Rass, MKM

10.00 – 10.20 Päikeseenergeetika olukord Eestis

Andres Meesak, Eesti Päikeseelektri Assotsiatsioon

10.20 – 10.50 Liginullenergia hoonete oskusteave ja põhialused

Kalle Kuusk, KredEx

 

10.50 – 11.10 kohvipaus

 

Suure saali paneeldiskussioon

Kuidas liginullergianõuded hakkavad mõjutama arhitektuuri ja ehitamist?

 

Sissejuhatus teemasse: Järvevana tee rohelise mõtteviisi maja

Martin Varvas, Mitt & Perlebach OÜ

Paneeldiskussioon: Katrin Koov, EAL, Eik Hermann, KTA, Oliver Alver, Alver Arhitektid OÜ, Martin Varvas, Mitt & Perlebach OÜ, Jüri Rass, MKM, Margus Tali, MKM, Mikk Maivel, RKAS. Modereerib Jarek Kurnitski, TTÜ.

 

12:30 – 13.30 Lõuna

 

13.30 – 17.00 Paralleelsektsioon

Energiatõhususe kujundamine

Ruum Grande 3

 

13.30 – 13.50 Sisekliimamääruse uuendused

Jarek Kurnitski, TTÜ

13.50 – 14.10 Ventilatsiooniseadmete soojustagastite jäätumise vältimine

Alo Mikola, TTÜ

14.10 – 14.30 Elektri ja kaugkütte CO2 eriheidete tegurid

Eduard Latõsov, TTÜ

14.30 – 14.50 Tabeliväärtustest erineva valgustusvõimsuse arvutusmetoodika

Francesco de Luca, TTÜ

14.50 – 15.10 Temperatuurikihistumine ja küttesüsteemide efektiivsus TTÜ katsemaja uuringu põhjal

Andrea Ferrantelli, TTÜ

 

15.10 – 15.30 kohvipaus

 

15.30 – 15.50 Perioodiline küte – temperatuuri langetamine külmas kliimas

Raimo Simson, TTÜ

15.50 – 16.10 Tarbimise juhtimine elektri hinna järgi

Argo Rosin, TTÜ

16.10 – 16.30 Päikeseelektrisüsteemide toodangu arvutamine

Andri Jagomägi, TTÜ

16.30 – 16.50 OPTIVERTER- uudne väike- ja keskmistes energiasüsteemides päikesepaneelidega kasutatav  jõupooljuhtmuunduri tehnoloogia

Tanel Jalakas, TTÜ

16.50 – 17.10 Elektrienergia salvestamise võimalused tuulegeneraatori ja PV paneelidega energiavarustussüsteemis

Heiki Lill, EMU

 

13.30 – 17.00 Paralleelsektsioon

Õhupidavus ja ehitusfüüsika

Ruum Grande 1

 

13.30 – 13.50 TTÜ uus akustika labor – uued ehitustoodete mõõtmisvõimalused

Hans Rämmal, TTÜ

13.50 – 14.10 Liginullenergia korterelamu valmis – Tallinna Õpetajate Kodu (Uuslinna 3a) kogemus

Martin Siimer, Tallinn

14.10 – 14.30 Suurte hoonete õhulekke mõõtmisvõimalused

Targo Kalamees, TTÜ

14.30 – 14.50 Tüüpvead õhupidavuse tagamisel

Endrik Arumägi, TTÜ

14.50 – 15.10 Puitsõrestikseinte liitekohtade õhulekked 

Üllar Alev, TTÜ

 

15.10 – 15.30 kohvipaus

 

15.30 – 15.50 Tselluvilla ja kanepiluu soojustuse kasutamine

Marti Jaan, EMU

15.50 – 16.10 Nano- ja mikrostruktuursed materjalid aknaklaaside omaduste parandamiseks

Martin Timusk, TU  

16.10 – 16.30 Nano- ja mikrostruktuursed lisandid liimvaikude termiliste omaduste muutmiseks

Valter Reedo, TÜ

16.30 – 16.50 Elamute niiskuskoormuse mudelid niiskuslisa, niiskustoodangu ja ventilatsiooni kaudu

Simo Ilomets, TTÜ

 

Tasu EKVÜ ja EEL liikmetele 40 €, mitteliikmetele 80 € ja üliõpilastele 20 €. Kohtade arv on piiratud. Koolituse hind sisaldab lõunat.

 

NB! Eelnev registreerumine on kohustuslik www.ekvy.ee (EKVÜ liikmed registreeruvad oma konto alt sisse logides).

EEL liikmetel ja üliõpilastel palume registreeruda e-maili teel ekvy@ekvy.ee . Üliõpilased peavad märkima õppeasutuse ja eriala ning sisseastumise aasta.

 

Koolituse läbinud saavad Eesti Ehitusinseneride Liidu täienduskoolituse punkte: 6,6 TP 

Koolituse läbinud saavad ehitiste energiatõhususe kutseala täienduskoolituse punkte: 7,1 TP 

 

 


Lisatud failid

Pealkiri Esitaja Faili nimi
Päevakava printimiseks TE2018 TE2018 kava.pdf
Ventilatsiooniseadmete soojustagastite jäätumise vältimine Alo Mikola Alo Mikola Ventilatsiooniseadmete jäätumine TE2018.pdf
Temperatuurikihistumine ja küttesüsteemide efektiivsus TTÜ katsemaja uuringu põhjal Andrea Ferrantelli Andrea Ferrantelli Heating comparison TE2018.pdf
Päikeseenergeetika Eestis Andres Meesak Andres Meesak Päikeseelekter TE2018.pdf
Päikeseelektrisüsteemide toodangu arvutamine Andri Jagomägi Andri Jagomägi PV toodang TE2018.pdf
Tarbimise juhtimine elektri hinna järgi Argo Rosin Argo Rosin Tarbimise juhtimine TE2018.pdf
Elektri ja kaugkütte CO2 eriheidete tegurid Eduard Latõšov Eduard Latõšov CO2 tegurid TE2018.pdf
Hoonete õhuleke ja selle mõõtmine Endrik Arumägi Endrik Arumägi Õhulekked TE2018.pdf
Tabeliväärtustest erineva valgustusvõimsuse arvutusmetoodika Francesco De Luca Francesco de Luca Valgustus TE2018.pdf
TTÜ uus akustika labor Hans Rämmal Hans Rämmal Akustika labor TE2018.pdf
Elektrienergia salvestamise võimalused tuulegeneraatori ja PV paneelidega energiavarustussüsteemis Heiki Lill Heiki Lill Elektrienergia salvestamine TE2018.pdf
Sisekliimamääruse uuendused Jarek Kurnitski Jarek Kurnitski Sisekliimamääruse uuendused TE2018.pdf
Kuidas ehitussektoril läheb? Jüri Rass Jüri Rass Ehituse tulevi TE2018.pdf
Liginullenergia hoonete oskusteave ja põhialused Kalle Kuusk Kalle Kuusk Liginullenergia TE2018.pdf
Hoonete energiatõhususe direktiivi uustöötlus ja eesmärkide uuendamine Margus Tali Margus Tali Suur pilt TE2018.pdf
Liginullenergia korterelamu valmis –Tallinna Õpetajate Kodu (Uuslinna 3a) kogemus Martin Siimer Martin Siimer Õpetajate kodu TE2018.pdf
Nano-ja mikrostruktuursed materjalid aknaklaaside omaduste parandamiseks Martin Timmusk Martin Timusk Aknaklaasid TE2018.pdf
Rohelise mõtteviisi maja - Järvevana 7b Martin Varvas Martin Varvas Järvevana 7b TE2018.pdf
Eluruumide sisekliima muutusest Soome ja Leedu korterelamute renoveerimise näitel Mihkel Kiviste Mihkel Kiviste Eluruumide sisekliima TE2018.pdf
Perioodiline küte–temperatuuri langetamine külmas kliimas Raimo Simson Raimo Simson Perioodiline küte TE2018.pdf
Elamute niiskuskoormuse mudelid niiskuslisa, niiskustoodangu ja ventilatsiooni kaudu Simo Ilomets Simo Ilomets Elamute niiskuskoormus TE2018.pdf
OPTIVERTER-uudne väike- ja keskmistes energiasüsteemides päikesepaneelidega kasutatav jõupooljuhtmuunduri tehnoloogia Tanel Jalakas Tanel Jalakas Optiverter TE2018.pdf
Puitsõrestikseinte liitekohtade õhulekked Üllar Alev Üllar Alev Puitsõrestikseinte õhulekked TE2018.pdf
Nano- ja mikrostruktuursed lisandid liimvaikude termiliste omaduste muutmiseks Valter Reedo Valter Reedo Liimvaigud TE2018.pdf