EKVÜ aastakoosolek

28.03.2018 12:30 - 28.03.2018 05:00

Registreerimise lõpp: 28.03.2018 05:00

Vabu kohti: 100

EKVÜ iga-aastane üldkoosolek toimub 28.märtsil Tehnopolis aadressil Teaduspargi 6/1, Tallinnas (seminariruum SATURN).

KOHT: Teaduspargi 6/1, Tallinn SATURN seminariruum

AEG: 28.märts 2018 algusega kell 12:30

 

Päevakava saate allalaadida alloleva pdf-failina.

***

Ametlikule koosolekule järgneb kell 15:30 - 16:15  Ivo Jaanisoo (Ehitustegevuse valdkonnajuht) ettekanne ehitusvaldkonna tegevusõiguste muudatustest

 

Sel aastal lõpeb ehitusvaldkonnas üleminekuperiood, mis tähendab, et ehitusettevõtte pädev isik projekteerimise, ehitusprojekti ekspertiisi, ehitusuuringute, ehitise auditi, projekteeritavale hoonele energiamärgise andmise, energiaauditi tegemise ning omanikujärelevalve tegevusaladel saab alates 1.jaanuarust 2018 olla vaid vastava kutsetunnistusega isik.

Siiani kehtinud ehitusvaldkonna kvalifikatsiooni regulatsioon kirjeldas täpselt, milline kutsetunnistus igale tegevusala alaliigile vastab. Alates 1. jaanuarist 2018 sellist ühest kirjeldust enam ei ole ning isiku kvalifikatsiooni kirjeldatakse kutsestandardis. Lisaks tulevad kutsestandardist piirangud näiteks ehitise tüübile või keerukusele.

Ehitusvaldkonna kvalifikatsiooninõuete teema hõlmab nii ehitusseadustikust tulenevaid nõudeid kui ka kutsete andmise ja arendamise süsteemi.

- Mis on MTR funktsioon seaduse tähenduses?

- Selgitada mõistet üleminekuperiood, selle sisu ja üleminekuperioodi lõppemist. - Kes teostab järelvalvet, et teenust osutav ettevõte on vahetult seotud pädeva isikuga, ehk kontrollib ehitusseadustiku täitmist?

- Millistel ehitusala valdkonna tegevusaladel on kutse nõutud ja kus see pole vajalik?

- Peamised probleemid ja KKK-d seoses pädevuse tõendamisega kutsetunnistuse baasilt.

 


Lisatud failid

Pealkiri Esitaja Faili nimi
Päevakava EKVÜ üldkoosolek EKVÜ Üldkoosoleku päevakava 28.03.18.pdf
Kuidas tulla? Asukoha juhend Kuidas tulla.doc
Ehitusvaldkonna kvalifikatsiooninõuded Ivo Jaanisoo - MKM Ehitusvaldkonna kvalifikatsiooninõuded_Ivo Jaanisoo.pdf
Isolatsiooni kestuse nõue ja analüüs rõdudega korterelamu ülekuumenemise näitel Kristel Tamm EKVÜ Üldkoosolek 2018 Insolatsioon Kristel Tamm.pdf
Ülevaade EKVÜ tegemistest 2017-2018 Aivar Uutar EKVÜ üldkoosolek 2018 Uutar.pdf
Ehitiste energiatõhususe kutseala kutsekomisjoni tööst Peter Haab EKVÜ Üldkoosolek 2018 kutseandja P.Haab.pdf
Valdkonna õigusaktid ja regulatsioon Jarek Kurnitski EKVÜ Üldkoosolek 2018 seadusandlus Jarek.pdf
Standarditest Peeter Parre EKVÜ Üldkoosolek 2018 standardimine P. Parre.pdf
Töö noortega Hendrik Voll EKVÜ üldkoosolek. 2018 H. Voll.pdf