Energiatõhusa hoone kavandamine ja rajamine - fookuses hooneautomaatika

24.11.2017 09:45 - 24.11.2017 02:00

Registreerimise lõpp: 24.11.2017 10:45

Vabu kohti: 92

Olete oodatud hooneautomaatika infopäevale.

Äri- ja ühiskondlike hoone kavandamise ja renoveerimise juures on olulise tähtsusega sellese kavandatud tehnosüsteemide omavaheline töö ja koosmõju. Üha karmistuvad energiatõhususnõuded ning teadlikumad lõppkasutajad seavad uusi väljakutseid hoonete kavandajatele ning inseneridele. Mida komplitseeritumad on hooned seda kesksemasse rolli nihkub hooneautomaatika. Hooneautomaatika on vahend, mitte eesmärk omaette. See vahend peab suutma juhtida kuluefektiivselt ja energiatõhusalt kõiki hoonesse rajatud sisekliimatagamise süsteeme. Planeeritav seminar on kavandatud eesmärgiga anda hooneautomaatikast kui kaasaegse hoone ühest võtmesüsteemist terviklik ülevaade ja vihjed teekonnale kavandamisest kuni kuluefektiivse kasutamiseni.

Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa  Hotel Tallinn  A.H. Tammsaare saal      Toompuiestee 27 / Paldiski mnt 4 

9.45-10.00 Kogunemine ja tervituskohv

10.00-10.45 Teet Tark

-Tellijapoolse lähteülesande kohustuslikud osad KVJA projekteerijale, kui soovitakse rajada energiatõhusat, kasutusmugavat, kaasaegsete sisekliimatagamise süsteemidega hoonet

-KVJA projekteerija roll Tellija lähteülesandes püstitatud eesmärkide saavutamiseks

Teet Tark / Inseneribüroo Hevac asutaja ja juhataja. Pikajalaine hoonete sisekliima ja energiatõhususe alane  projekteerimise ning konsulteerimise töökogemus. Osalenud mitmete nn nutikate (tarkade) majade projekteerimisel. Aktiivne osaline energiatõhususe ja sisekliima regulatsioonide loomisel ja muutmisel. Mittekoosseisuline lektor TTÜ-s.

10.45-11.30 Raul Daniel

-KVJA projekteerija lähteülesanne hooneautomaatika kavandajele

-Automaatika osa kavandaja roll Tellija lähteülesandes toodu mõtestamiseks

- Automaatika osa kavandaja roll KVJ projekteerija sisendi arendamiselt kasutuskõlblikuks projektdokumentatsiooniks

Raul Daniel / Süsteemiinsener selle parimas tähenduses. Automaatika alal tegutsenud juba ca 25 aastat, alustades militaarautomaatikast KüberneetikaInstituudist lõpetades RKAS analüütikaga. Kogemuste pagas võimaldab teemat käsitleda ülima detailsusastmega ja samas ka piisava üldistustasemege arvestades konteksti.

Kohvipaus 30 min

12.15.13.00 Martin Mölder

-Erinevate hooneautomaatikasüsteemide valiku kriteeriumid, millal lokaalne automaatika, millal webserver, millal keskarvuti

-Projektides tehtud muudatuste mõju lõpptulemusele

-Juhtumised, märkamised ja enese õppetunnid töömaalt

Martin Mölder / Vamos Automaatika OÜ Partner ja programeerija. Uuema aja hooneautomaatikasüsteemide kavandaja, kes pole kinni rutiinides ning julgeb ja soovib mõelda väljapoole piire.  Eesmärgiks on alati anda endast parim, et Tellija saaks just sellise automaatikalahenduse, mis talle tegelikult vaja on. Uudishimuliku insenerina on Martin sinasõber nii tööstuskontrollerite kui ka erinevate hooneautomaatikala lahendustega. Viimased paar aastat on fookus olnud ärihoonete automaatikasüstemide kavandamisel ja programmeerimisel.

13.00-13.45 Mihkel Korpen, Mikk Maivel

-Sisekliimasüsteemide töö monitooring- kuidas, milleks?

-Millised on eeldused, et teostada tulemuslikku monitooring?

-Kuidas seirest saadud info äriliseks eduks pöörata?

Mihkel Korpen / AU Energiateenus OÜ analüütik. Mihkli analüüsivõime ja kogemus ärihoonete sisekliimasüsteemide seirel ja seirest tehtud järeldustest on aidanud ettevõtetel säästa märkimisväärse koguse raha. Ilma optimaalselt rajatud automaatikaüsteemita pole see kahjuks võimalik. Kogemusest saadud tagasiside on viinud järjest nutikamate ideedeni ja lahendusteni.

Mikk Maivel /RKAS. Haldusalasse kuulub ilmselt riigi suurim portfell ( ca 100 hoonet). Igapäevatöö on vahetu sisekliima tagamine erinevates hoonetes kasutades selleks erinevaid tehnoloogilis võimalusi. Hoonete suur hulk ning lahenduste variatsioonid on seadnud tulemusliku seire teele erinevaid väljakutseid.

13.45-14.00 diskussioon /küsimused / vastused

 

Tasu EKVÜ liikmetele 40 €, mitteliikmetele 80 € ja üliõpilastele 40 €. Kohtade arv on piiratud. 

NB! Eelnev registreerumine on kohustuslik www.ekvy.ee (EKVÜ liikmed registreeruvad oma konto alt sisse logides). 

Koolituse läbinud saavad Eesti Ehitusinseneride Liidu täienduskoolituse punkte: 3,5TP

 

Koolituse läbinud saavad ehitiste energiatõhususe kutseala täienduskoolituse punkte: 3,5TP

 


Lisatud failid

Pealkiri Esitaja Faili nimi
KVJ insener ja automaatika Teet Tark T.Tark_KVJ insener ja automaatika.pdf
Vamos automaatika Martin Mölder M.Mölder_Vamos.pdf
Energiatõhusa hoone kavandamine ja rajamine Mihkel Korpen M.Korpen_Energiateenus.pdf
Hooneautomaatika Võimalused haldusele - võlu ja valu Mikk Maivel M.Maivel_Hooneautomaatika.pdf
Küte-ventilatsioon-jahutus ja hooneautomaatika Raul Daniel Raul Daniel_24.11.17.pdf