Mõtteid 2022 EKVÜ stipendiumile kandideerijatelt

 03/08/2023

EKVÜ annab alates 2014. aastast Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi abil välja enda stipendiumit, sest peame oluliseks märgata ja tunnustada aktiivseid ning andekaid eriala tudengeid. Meie stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna edukale üliõpilasele, kes õpib:

 • integreeritud hoonete sisekliima ja veetehnika õppekaval, või;
 • magistriõppekaval hooned ja rajatised „kütte ja ventilatsiooni“ peaerialal, või;
 • hoonete energiatõhususe õppekaval.

Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühenduse 2022. aasta stipendiumi pälvis Hanna-Loora Pankin.

Hanna-Loora on Tallinna Tehnikaülikooli Hoonete Sisekliima ja Veetehnika eriala 5. kursuse tudeng, kes oma aktiivse eluhoiakuga suudab õppetöö kõrvalt oluliselt panustada ka üliõpilaselu edendamisesse ja eriala populariseerimisse.

Stipendiumi taotlemisel tuli kandidaatidel esitada ka lühiessee. 2022. aasta teemaks oli ”Sisekliima energiakriisis”. 

Toome välja mõned mõtted kandidaatidelt: 

 • “Selleks, et head sisekliimat jätkuvalt säilitada ka praeguste energiahindade juures, tuleb ennast kurssi viia hoones olevate tehnosüsteemidega ja nende energiatõhusa kasutamisega.”
 • “Meedias räägitakse palju, et tulemas on energiakriis, kuid kuidas seda vältida või kuidas igaüks sellesse panustada saaks, piisav informatsioon puudub.”
 • “Liigmadalad talvised sisetemperatuurid ja halb õhuvahetus tõstavad ka oluliselt riske hoonete tarinditele ning kasutajate tervisele, seega ei tohiks esmaseid lahendusi energiakriisis otsida n-ö „hambad ristis“ variantide seast, kus kannatab hoone kasutaja.”
 • “Ventilatsiooni arvelt ei tohiks kompromisse teha ning ruumid peaksid ka energiakriisis olema endiselt hästi ventileeritud, kas siis mehaanilise ventilatsiooni või akende avamise teel.”
 • “Vanemate mitte renoveeritud hoonete puhul on selge, et kui tahta üle minna uutele süsteemidele, mis energiat aitaksid kokku hoida, tuleks välja käia ka täiendavaid investeeringuid. Aga ka pelgalt uued või renoveeritud süsteemid ei tähenda veel, et need kõige efektiivsemalt töötaksid.”
 • “Insenerid peavad seda arvesse võtma ja juba hoone projekteerimise faasis asetama rõhu võimalikult energiasäästlike, ent samas efektiivsete lahenduste väljatöötamisele.”

Täname ja tunnustame kõiki stipendiumi kandidaate!

Varasemad EKVÜ stipendiaadid:

 • Karl-Villem Võsa (2014)
 • Ülar Palmiste (2015)
 • Kristel Tamm (2016)
 • Karl-Richard Penu ja Maarja Pitsi (2017)
 • Meril Tamm (2018)
 • Indrek Valgma (2019)
 • Karin Krauvärk (2021)