Eluhoonete ventilatsiooni dimensioneerimise (arvutamise) juhend

 

FINVAC on Suomen LVI-Liitto SuLVI, VVS Föreningen i Finland rf, Sisäilmayhdistys ry koostööorganina tegutsev mittetulundusühing, mille põhiülesanne on oma liikmeskogukondade vastastikuse koostöö edendamine ja rahvusvaheliste sidemete haldamine.

Finvac avaldas 30.11.2019 eluhoonete ventilatsiooni dimensioneerimise juhendi soome keeles.

Projekti eesmärk oli koostada ventilatsiooni õhuhulkade väärtuste juhend. Projektides alustati puudustest ja vajalikest muudatustest, mis tulid esile juhendi D2/2012 tabelites ja Soome LVI-liidu D2 uuendamis vajaduste aruandes 2014.

2017. aasta projektis koguti asjatundjatelt veebiküsitluste, intervjuude ja töötubade abil ventilatsiooni dimensioneerimise ning piisavuse kohta kogemuspõhist tagasisidet. 2019. aastal, kui juhend oli aasta aega kasutusel olnud, koguti uuesti tagasisidet selle eesmärgipärasuse ja sobilikkuse kohta. Kogutud info põhjal täiustati juhendit. Erilist rõhku pandi sellele, kuidas õhuvoolude tasakaalustamise abil kontrollida rõhuerinevusi.

Antud uudiskirjas avaldame selle  “Eluhoonete ventilatsiooni dimensioneerimise (arvutamise) juhendi” eesti keeles. Tõlkimise korraldas ja tasus Virtex OÜ.