Saame tuttavaks: Urmas Hiie

 

MTÜ-l Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus on kokku 18 tubli partnerit, kes meid toetavad. Võtame partnerite esindajad üksipulgi ette ja saame nendega lähemalt tuttavaks. Seekord tutvume lähemalt Urmas Hiiega, kes on ETS NORD AS-i esindaja.

Kus ja kellena Sa töötad?

Töötan ventilatsiooniseadmete tootja ETS NORD AS Juhatuse esimehena.

Kirjelda palun oma (professionaalset) tausta (kus/mida sa õppinud oled, kuidas oled jõudnud praegusesse ametisse/ettevõttesse)?

Olen lõpetanud Tallinna Polütehnilise Instituudi Masinaehitusinseneri erialal. Esimesed kuus aastat töötasin pulbermetallurgia ning kõvasulamtööriistade tootmisfirmades Eestis ja Soomes. 1994 aastal asutasin kütte- ja ventilatsioonipaigaldaja Hiieko AS. 1998 aastal kasvas Hiieko tootmisüksusest välja eraldi ettevõte ETS NORD ja mõõtelabor AMECON.

Palun kommenteeri Teie ettevõtte otsust olla EKVÜ toetajaliige.

EKVÜ on ainuke organisatsioon Eestis, mis on oma südameasjaks võtnud sisekliima ja sellealase insenerhariduse eest seismise.

ETS NORD kui suurim ventilatsioonilahenduste tootja Eestis püüab seda ala igakülgselt toetada..

Mis laadi tuge saate/tahate pakkuda erialal praktiseerivale insenerile?

Oleme alustanud ETS NORD Akadeemia arendamist, mis pakub koolitusi meie poolt välja töötatud uute lahenduste projekteerimiseks, paigalduseks ja hoolduseks.

Meie projekteerimistiim pakub tuge keerulisemate ventilatsioonilahenduste, nagu köögiventilatsiooni, ventilatsiooniseadmete ja mürasummutite modelleerimiseks.

Millised on hetkel Sinu arvates meie erialade suurimad kitsaskohad ja kas oskaksid pakkuda võimalikke lahendusi?

Kuigi koroonapandeemia on tunduvalt kasvatanud inimeste huvi kvaliteetsema sisekliima vastu, on nende hulk, kes selle tehnilistest lahendustest aru saavad ikkagi väike. Väga palju on tekkinud igasugust tüüpi õhupuhastajate ning retsirkulatsiooni seadmete müüjaid, kes teadmatusest või vahel ka pahatahtlikult soovitavad neid ventilatsiooni asemel.

Meil on vaja kiiremas korras vastu võtta Sisekliima määrus ja hakata süsteemselt rakendama sisekliima mõõtmisi hoonetes.

Mida soovitaksid noortele, kooliteed käivatele tulevastele KVJ inseneridele?

Füüsikaseadused tuleb endale selgeks teha. Need aitavad mõista ka tehnosüsteemide toimimise põhimõtteid. Ei tohi loota ainult toote konfiguraatoritele, vaid tunnetuslikult aru saada arvutatud väärtustest.

Kas julgeksid ennustada makrotrende, mis meie eriala olulisel määral tulevikus mõjutada võiksid?

Täppismodelleerimine BIM lahendustes muutub igapäevaseks vajaduseks. Otsused saabuvad kiiremini, suur osa ehitusprojektide juhtimisest saab automatiseerida, hooldus muutub lihtsamaks, seadistused täpsemaks.

Automaatika lahendused võimaldavad paremini vajaduspõhiselt ja säästlikumalt reguleerida sisekliimat. Kaughaldus ning andmete analüütika muutuvad igapäevaseks. AI võtab juhtimise üle.

Tehastes toodetakse rohkem valmislahendusi, paigaldus töömaal muutub lihtsamaks ning kiiremaks.

Millega tegeled tööst vabal ajal, kuidas end laed? Soovitusi teistele?

Pean Vidrikel külakõrtsi, käin mägedes suusatamas, suvel niisama matkamas.

Hoidke rohkem sõpru enda ümber ja võtke aega üksteise jaoks!