KOOLITUSKALENDER

Siit leiad infot tulevaste koolituste kohta:

EKVÜ liikmete ühine koosviibimine Filmimuuseumis

Oled oodatud registreeruma ja osalema vabas vormis EKVÜ liikmete koosviibimisele Filmimuuseumis.

KOOLITUS TOIMUB: 07.02.2020

Sisekliima määruse ümarlaud

Eelmise aasta lõpus edastasime tutvumiseks esialgse eelnõu ning seletuskirja määrusest "Hoone sisekliimale esitatavad nõuded". Oleme kogunud selle kui meie valdkonna jaoks äärmiselt olulise õigusakti kohta tagasisidet, mille arutamiseks korraldame koostöös ministeeriumiga ümarlaua TTÜ-s. Täheldame selle määruse jaoks järjest kasvavat vajadust nii uute hoonete projekteerimisel kui olemasolevate hoonete parandamisel ja sisekliima hindamisel. Kutsume kõiki asjast huvitatuid osalema ümarlaual, sest praegu on õige aeg väljendada seisukohti ja esitada parandus/täiendusettepanekuid, mida on veel võimalik arvestada määruse välja töötamisel. Ümarlaual tutvustab ministeerium ka määruse ette valmistamise ajakava.

KOOLITUS TOIMUB: 19.02.2020