KOOLITUSKALENDER

Siit leiad infot tulevaste koolituste kohta:

Energiatõhusa hoone kavandamine ja rajamine - fookuses hooneautomaatika

Äri- ja ühiskondlike hoone kavandamise ja renoveerimise juures on olulise tähtsusega sellese kavandatud tehnosüsteemide omavaheline töö ja koosmõju. Üha karmistuvad energiatõhususnõuded ning teadlikumad lõppkasutajad seavad uusi väljakutseid hoonete kavandajatele ning inseneridele. Mida komplitseeritumad on hooned seda kesksemasse rolli nihkub hooneautomaatika. Hooneautomaatika on vahend, mitte eesmärk omaette. See vahend peab suutma juhtida kuluefektiivselt ja energiatõhusalt kõiki hoonesse rajatud sisekliimatagamise süsteeme. Planeeritav seminar on kavandatud eesmärgiga anda hooneautomaatikast kui kaasaegse hoone ühest võtmesüsteemist terviklik ülevaade ja vihjed teekonnale kavandamisest kuni kuluefektiivse kasutamiseni.

KOOLITUS TOIMUB: 24.11.2017

Liginullenergia infopäev

Olete oodatud osalema TTÜ, KredEx-i ja MKM-i poolt korraldatavale Liginullenergia infopäevale 30.11.2017 TTÜ-s, kell 8:30-12:30. Infopäev on TASUTA.

KOOLITUS TOIMUB: 30.11.2017

Objektikülastus- Salutaguse pärmitehas

"Salutaguse Pärmitehase" lao- ja pakkimishoone. Kuivpärmi pakkimine ja ladustamine. Valmimisel olev ehitis. Salutaguse küla, Kohila vald, Rapla maakond.

KOOLITUS TOIMUB: 11.12.2017

EKVÜ toetajate päev- Praktikult praktikule 1. päev.

Ettekannete tegijateks on EKVÜ toetajafirmade esindajad.

KOOLITUS TOIMUB: 25.01.2018

EKVÜ toetajate päev- Praktikult praktikule 2. päev.

Ettekannete tegijateks on EKVÜ toetajafirmade esindajad.

KOOLITUS TOIMUB: 15.02.2018

EKVÜ toetajate päev- Praktikult praktikule 3. päev.

Ettekannete tegijateks on EKVÜ toetajafirmade esindajad.

KOOLITUS TOIMUB: 15.03.2018