EHITISTE ENERGIATÕHUSUSE VALDKONNA KUTSETE TAOTLEMINE

Vastavalt Inseneride kutsenõukogu otsusele nr 13, 06.12.13 on EKVÜ Ehitiste energiatõhususe valdkonna kutseandja.

Seoses uuele kutsekvalifikatsiooni raamistikule üleminekuga on muutunud kutsete nimetused, kutsestandardid ja kutsete andmise kord.

Uued kutsestandardid on kinnitatud Inseneride Kutsenõukogus 05.06.2013.

Alates 01.07.2013 annab EKVÜ järgmiseid kutseid:

Juba omistatud kutsed kehtivad sellel märgitud kehtivusaja lõpuni.

Lihtsustatud ja üldistav ülevaade energiatõhususe valdkonna kutsete tegevuspiiride ja pädevuste ulatustest on toodud alljärgnevas tabelis.

Energiaaudiitor III kutset enam ei eksisteeri ja seetõttu vastavaid kutseid ei saa väljastada. Edaspidi on olemasoleva hoone energiamärgise väljastamise õigus ettevõttel, kellel on vastutavaks spetsialistiks Energiaaudiitor 6 või kõrgemat kutset omav isik.

Kutsetega seonduv lisainfo

Kutsetega seonduvat infot leiab SA Kutsekoda kodulehelt:

  1. SA Kutsekoda koduleht
  2. Kutsesüsteemi tutvustus
  3. Kutseregister
  4. EKVÜ kutse andjate registris
    (üldinfo, kutsestandardid, kutse eksami tasu, kutsekomisjon, dokumendid)
  5. Kutsetunnistuste register
  6. Kutsetunnistuste lisade register
  7. Osakutsete register
Kutsekoda

MEIE PARTNERID

EESTI KÜTTE-VENTILATSIOONIINSENERIDE ÜHENDUS

Registrikood: 80017664

TELEFON
(+372) 5669 7713

E-POST
ekvy@ekvy.ee

AADRESS:
Nimekast: 99,
Narva mnt 1, 10502 Tallinn

Pank: Swedbank
IBAN: EE122200001120045494
BIC: HABAEE2X

KONTAKT

Liitu meie uudiskirjaga

Kui sa soovid olla kursis meie tegemistega ning saada infot tulevastes koolitustest siis liitu meie uudiskirjaga.