TEGEVUS

EKVÜ on mittetulunduslik professionaalide ühendus, meie missiooniks on ehitiste tervisliku sisekliima ja tasemel energiatõhususe kujundamine kõigile majanduslikult kättesaadaval viisil. EKVÜ koondab kütte, ventilatsiooni, jahutuse ja energiatõhususe insenere kelle igapäevase töö tulemus mõjutab otseselt inimeste kodude ja töökohtade sisekliimat, hoonetega seotud rahva- ja töötervise aspekte ning elukaarekulusid. Hoonefondi kvaliteedi tagamiseks teeb EKVÜ koostööd arhitektide ja ehitusinseneride ühendustega, riiklike asutustega ning muude asjasse puutuvate organisatsioonidega.

Üheskoos tulevad aalati head ideed!
Üheskoos tulevad aalati head ideed!

EKVÜ eesmärgid:

 • Esindada ja edendada liikmeskonna huve
 • Olla partneriks riiklikele ja ühiskondlikele organisatsioonidele valdkonnaga seotud probleemide ennetamisel, käsitlemisel ja lahendamisel
 • Tegutseda insenerikutse ja -eetika tunnustamise, väärtustamise ja populariseerimise nimel
 • Korraldada täiendkoolitust oma liikmetele ja seotud valdkondade esindajatele, motiveerida tegutsevate spetsialistide pädevuse hoidmist ja tõstmist
 • Luua sünergiat sidusvaldkondade ja oma eriala distsipliinide vahel
 • Hoida ja süvendada kontakte oluliste institutsioonidegaga ning erialaühendustega Eestis, Euroopas ja mujal maailmas

EKVÜ tegevuse edendamiseks tegutsevad seitse toimkonda:

Standardite toimkond

Juhatab Peeter Parre ja kaasa aitavad Vahur Põder, Kalev Kundla, Jarek Kurnitski, Urmas Saksakulm, Kirill Jermilov, Liina Laas ja Rain Siim.

Avalike suhete, IT ja meedia toimkond

Juhatab Kalev Kundla ja kaasa aitavad Liina Laas, Kirill Jermilov ja Vahur Põder.

Koolituste ja seminaride toimkond

Juhatab Vahur Põder ja kaasa aitavad Kalev Kundla, Jarek Kurnitski, Kristi Nakkurt, Rain Siim ja Rain Aksiim.

Noortega seotud toimkond

Juhatab Martin Thalfeldt ja kaasa aitavad Indrek Raide, Kristi Nakkurt, Rain Aksiim ja Noortekogu esindajana Hanna-Loora Pankin ja Karin Krauvärk.

Energiatõhususe kutsete (sh audiitorid) toimkond

Juhatab Toomas Rähmonen ja kaasa aitavad Liina Laas, Indrek Raide ja Martin Thalfeltd.

Seaduste ja määruste toimkond

Juhatab Jarek Kurnitski ja kaasa aitavad Kirill Jermilov, Kristi Nakkurt, Liina Laas, Taavi Ränk ja Margus Tali.

KVJ kutsete toimkond

Juhatab Peeter Parre ja kaasa aitavad Taavi Ränk, Toomas Rähmonen, Urmas Saksakulm ja Kristi Nakkurt.

Oma tegevusaja jooksul on EKVÜ eestseisus püstitanud järgmised eesmärgid:

 • Korraldada tehniliselt pädevaid koolitusi/seminare/konverentse/objektikülastusi
 • Taaskäivitada sisuliselt noortetöö;
 • Korraldada toetajatega mitteformaalseid kohtumisi, mõistmaks paremini turu vajadusi;
 • Koostada plaan keskkonnatehnika ala oskustööliste väärtustamiseks;
 • Kaasata ernergiatõhususe spetsialistid EKVÜ tegemistesse - laiendada ühingu ampluaad ja leida rohkem väljundit;
 • Lahendada koos sidusrühmadega ja kutsekoolidega oskustööliste ja spetsialistide kutsepädevustemaatika ja sisuline täiendõpe;
 • Leida kõikidele KVVK valdkonna üliõpilastele nö mentor tööelust, loe mentorlusprogrammist lähemalt SIIT;
 • Kõikidele TTÜ KVVK lõputöödele määrata lisaks ülikoolipoolsele juhendajale tööelu poolne juhendaja;
 • Kasvatada toetavate partnerite arvu 20-ni;
 • Hinnata veebipõhise täiendõppe õppekeskkonna loomise otstarbekust- esmalt beetaversioon- insenerikutse täiendõppeks.

EKVÜ stipendium

EKVÜ annab alates 2014 aastast läbi TTÜ Arengufondi väja stipendiumit. EKVÜ stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna edukale integreeritud-, magistri- või doktoriõppe üliõpilasele.
REHVA
EKVÜ´l jätkub koostöö ja suhete arendamine erialaliitudega Soomes (SuLVI), Põhjamaades (Scanvac), Baltimaades (Baltvac) ja Euroopas (REHVA). EKVÜ on Scanvac´i assotseerunud liige 1994.a. sügisest ja Euroopa erialainseneride ühenduse REHVA liige 1998.a. sügisest.

MEIE PARTNERID

EESTI KÜTTE-VENTILATSIOONIINSENERIDE ÜHENDUS

Registrikood: 80017664

TELEFON
(+372) 5669 7713

E-POST
ekvy@ekvy.ee

Pank: Swedbank
IBAN: EE122200001120045494
BIC: HABAEE2X

KONTAKT