Standardiseerimine loob kvaliteetse raamistiku

 

Erinevate ehitusotsuste tegemisel, lahendustele hinnangu andmisel ja teemat mittevaldavale inimesele tagamaade põhjendamisel on vaja millelegi konkreetsele toetuda. Ehitusseadustikust ja erinevate ministeeriumite määrustest selleks ei piisa. Eestis pole ehitusnorme ning seetõttu tuleb projekteerimisel ja ehitamisel lähtuda suures osas vastavatest standarditest. 

Venitlatsioonisüsteemide standardiseerimisega tegeleb Tehniline Komitee TK/27, mille kõik liikmed on ühtlasi ka EKVÜst. Iga konkreetse standardiga tegeleb vastav suurem või väiksem töörühm. Kui veel kümmekond aastat tagasi oli põhirõhk algupärastel standarditel, siis tänaseks tegeleme eeskätt Euroopa standardite ja nende rahvuslike lisade tõlkimise ja kohandamisega.

Mitteeluhoonete ventilatsiooni kavandamisega tegelevad projekteerijad ja ehitajad leiavad olulised juhised 2017/18 aastal tõlgitud standardist EVS-EN 16798-3:2017 „Hoonete energiatõhusus/ toimivus - Osa 3: Mitteeluhoonete ventilatsioon – Moodulid M5-1, M5-4- Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele“ ning selle rahvuslikust lisast EVS 906:2018 „Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017.“ 

Sisekliima ja selle tagamise nõuete osas tõlgiti 2019. aastal nii mõnelegi teemale uudse lähenemisega standard EVS-EN 16798-1:2019 „Hoonete energiatõhusus. Hoonete ventilatsioon  Osa 1: Sisekeskkonna lähteandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust keskkonnast, valgustusest ja akustikast.“  Selle standardi rahvuslik lisa on standardi mahus lisana A.

Standardil EN 16798 on kavandatud kokku 18 olulise tähtsusega osa, mistõttu tõlgime ka need. Lähiajal on valmimas standardi EN 16798-4 tõlge. See tähendab, et peagi muutub ka standard EVS 906:2018 ning muudatustel tasub silm peal hoida.

Kui Sul on konkreetseid ettepanekuid standardite tõlkimise ja uute rahvuslike standardite kasutusse võtmise osas, siis need on EKVÜ standardimise töörühma poolt väga oodatud.

 

Peeter Parre

EKVÜ eestseisuse standardimise töörühma juht