Saame tuttavaks: Kevin Vaher

 

Eesti Kütte- ja ventilatsiooniinseneride Ühenduse tööd juhib 15 liikmeline eestseisus, mille eesotsas on kolmeliikmeline juhatus. Juhatuse esimehe rolli täidab Kevin Vaher - saame temaga tuttavaks.

Kevin, kust Sa pärit oled?

Minu sünnilinnaks on Rakvere, kuid alates Tallinna Tehnikaülikooli õppima tulemisest olen jäänud Tallinna kandi elanikuks.

Kirjelda palun oma professionaalset tausta, mida sa õppinud oled?

Olen lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli magistriõppe kütte ja ventilatsiooni alal, lisaks olen juurde õppinud rahvusvahelist ärijuhtimist Estonian Business School´i magistrantuuris. Tööalaselt olen tegutsenud nii era- kui avalikus sektoris ning olnud nii töötaja kui ettevõtjana. Varajastes tööpositsioonides olin rohkem seotud otseselt ärihoonete sisekliimasüsteemide ehitamisega, hilisemas karjääris olen rohkem liikunud nõustava funktsiooni peale ja laiendanud vaadet ka tööstusvaldkonda ja energeetikasse.

Kuidas sellise eriala valikuni jõudsid?

Erinevalt paljudest teistest kaasõpilastest keskkoolis tegin väga põhjaliku turuanalüüsi positsioonidest, kus on suur nõudlus – ja tol hetkel kui mina eriala valisin oli selleks KVJ insener. 

Kus ja kellena Sa töötad?

Täna tegutsen igapäevaselt ettevõttes Adven, kus olen Baltikumi müügidirektor ja energialahenduse ekspert.

Milleks pead vajalikuks üldiselt erinevaid ühinguid ning sealhulgas ka EKVÜ-d?

Eks igal seltsil, liidul või ühendusel on kindlasti paika pandud ka oma väga spetsiifiline eesmärk, kuid tulenevalt oma kogemusest Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis võin öelda, et MTÜ tüüpi häälekoda on ainuke viis kuidas reaalselt sekkuda seaduseloomesse ja valdkonna arendamisse. Üksik ettevõte või indiviid ei saa üldjuhul omada valdkonna arvamusliidri positsiooni ning olla selles sõltumatu. EKVÜ erineb paljudest teistest eriala spetsiifilistest MTÜ-dest seetõttu, et oleme puhtalt inseneride ühendus ning seetõttu sõltumatu mitte ainult näiliselt vaid ka sisuliselt. Kõik ühenduse püüdlused on täielikult suunatud valdkonna ja seotud erialade edendamisse.

Mis on Sinu missioon EKVÜ eestseisuse juhatuse esimehena?

Minu eesmärk on jätkata ning parendada EKVÜ traditsioonilisi tegevusi nagu koolituste korraldamine, kutsete väljastamine jms, samal ajal tugevdada EKVÜ kui organisatsiooni mainet ning arvamusliidri positsiooni ja olla tugevamalt kaasatud eriala seaduseloomesse. Hoolimata asjaolust, et EKVÜ-l on 400 liiget ning oleme pikki aastaid aktiivselt olnud eriala valdkonna eestvedaja on meie suurimaks plussiks olev sõltumatus on teisalt ka meid piirav tegur, sest kuna me ei esinda ametlikult ettevõtlusseltskonda, siis seaduseloojal on meie teatud seisukohti lihtsam kõrvale heita kui näiteks ehitusettevõtjaid esindava organisatsiooni omi. 

Mida soovitaksid noortele, kooliteed käivatele tulevastele inseneridele?

Tänapäeval on eriala valiku tegemine kindlasti tunduvalt keerulisem kui 10-20 aastat tagasi, sest optsioone tundub tõesti väga palju olevat. Lisaks  paljudele valikutele Eestis on alati laual ka välismaal õppimise võimalus. Lisaks on maailm täna nii dünaamiline, et tõenäoliselt tuleb oma professionaalse karjääri jooksul kogeda väga palju erinevaid tööpositsioone ja -tegevusi. Eriala valikul tuleks kindlasti hinnata pikka vaadet ning proovida mitte alluda hetke emotsioonidele. Iseenda ja oma isiksuse tundumine on väga oluline. Soovitan võimalusel teha mõni psühhomeetriline test, et paremini ennast mõista ning siis valida eriala või tegevusvaldkond, mis sellega ühildub. Valiku tegemisel tuleb proovida mitte alluda ülikoolide ahvatlevatele turunduskampaaniatele ning teatud valdkondade keskmisest kõrgematele töötasudele.

Millised on hetkel Sinu arvates meie erialade suurimad kitsaskohad?

Väljakutseid on kindlasti palju, sest alati saab paremini, kuid hetkel tooks välja ülemineku liginullenergiahoonetele ning n-ö sisekliima määruse loomise.

Millistesse eestseisuse töörühmadesse kuulud ja miks just neisse?

Kuulun PR, IT, arenduse ja regulatsioonide töörühmadesse, sest mul on nendega seoses kõige rohkem praktilisi kogemusi.

Millega tegeled tööst vabal ajal, kuidas end laed?

Vabal ajal tegelen oma laste, koerade ja kassidega. Sport on samuti olulisel kohal.