SCANVAC-i egiidi alla koondunud Põhjamaade teadlaste  rühm leiab, et nakkuse leviku piiramiseks on oluline rakendada täiendavaid ventilatsiooni meetmeid. Tuuakse välja, et õhu kaudu mikropiiskade ja aerosoolina levimisele pole siiamaani piisavalt palju tähelepanu pööratud. Rõhutatakse, et õhu kaudu levimisele, mis on tõendatud nt SARS-i, gripiviiruse ja leetrite puhul, lisandub järjest rohkem tõendeid ka SARS-CoV-2 viiruse osas. Kohese meetmena soovitatakse rakendada REHVA COVID-19 juhiseid ning pikemas perspektiivis pöörata tähelepanu hoonete ventilatsioonisüsteemide arendamisele nii, et need tagaksid parema turvalisuse ehk madalama nakkusriski COVID-19 tüüpi epideemiate olukordades. Teadusagentuuridele ja tööstusele tehakse üleskutse uuringute rahastamiseks, mis parandaksid ja tõhustaksid ventilatsioonilahendusi hoonetes ja transpordis ning leitakse, et edaspidi tuleks muudatused kajastada ka määrustes ja standardites. SCANVAC-i petitsiooni link: https://www.scanvac.eu/scanvac-petition.html