Käesolevaga esitab EKVÜ, kui ehitise energiatõhususe kutse andja, selgitusi mõnede kutsete pädevuste kohta.

Kehtivad kutsestandardid on koostatud enne ehitusseadustiku kehtestamist ja ei näe ette kõikidele ehitusseadustiku §24 kvalifikatsiooninõuetega tegevusalade loetelus nimetatud tegevustele eraldi ametialaseid kutseid. Käesolevalt on kerkinud vajadus selgitada mitmete kutsete puhul pädevusi, mis ei ole kutsetunnistusele otseselt kantud.

Kutse andja kinnitused ja selgitused:

1. Tase 6 energiaaudiitor ja tase 6 elamute enrgiaauditite koostaja (kutsed antud standardi "Energiaaudiitor, tase 6" tähis 15-05062013-2.1/3k kohaselt ) on pädev andma energiamärgist projekteeritavale või oluliselt rekonstrueeritavatele hoonetele lihtsustatud meetodil.

Koostaja:
Peter Haab
EKVÜ Kutsekomisjoni esimees