EKVÜ koostöös EKVÜ Noortekoguga on käima lükanud mentorlusprogrammi, et soodustada tudengite ja inseneride vahelist suhtlust.

Mentorlusprogrammi idee seisneb selles, et tudengil on võimalus olla mentori nn Eluvari, ehk tal on võimalus näha mentori elu kõrvalt ning mentoril on võimalus enda igapäevatööd ja elukorraldust jagada tulevasele inseneriga. Programmi visioon on, et tudeng näeb mentori igapäeva tööd, kuid lisaks sellele tutvustab ka enda töövälist elu. Lõppeesmärgiks on  anda tudengitele selgem nägemus õpitavast erialas ning tekitada ettekujutus, kus ta võiks paari aasta pärast olla. Mentoritel on võimalus jagada oma teadmisi ja kogemusi ning olla tudengitele inspiratsiooniks kui ka motivatsiooniallikaks. Teiseks oluliseks programmi väljundiks on luua ühtehoidev suhtlusvõrgustik, nii tudengite endi vahel.

Kohtumiste arv ning viis määratakse kindlaks vastavalt mentori ja tudengi soovidele.

Esimene ühine kohtumine mentorite ja tudengite vahel toimus 22. Jaanuaril 2018, kus osales 9 inseneri ja 10 tudengit.
Kohtumise eesmärgiks oli luua paarid, kes siis omavahel lepivad kokku järgmised kohtumised  ning mis on nende ootused antud projekti suhtes. Paralleelselt programmiga toimub ka tagasisidestamine ning info kogumine.

Kõik programmis osalejad saavad uuesti ühiselt kokku juba märtsikuus.