Päästeamet koostöös tuleohutusekspertidega on välja töötanud juhendi, mida saab võtta aluseks ehitise auditi tuleohutusosa, või ehitise tuleohutusauditi koostamiseks.


Antud dokument ning muud kasulikud ohutusalased juhendid on leitavad Päästeameti kodulehelt siit: 
https://www.rescue.ee/et/paasteamet/tuleohutusj2relevalve/juhendid.html