Tulenevalt Ehitusseadustikust tohivad alates 01.01.2018 hoonete energiatõhususe miinimumnõuetele vastavust, st arvutuslikku energiamärgist väljastada, ainult pädevad isikud. Vastavat pädevust tõendab diplomeeritud energiatõhususe spetsialist 7, volitatud energiatõhususe spetsialist 8 või osakutse energiakasutuse modelleerija olemasolu. Erakorraline kutsekomisjon, kes menetleb ainult energiakasutuse modellerija osakutset toimub 15.12.17, taotlusdokumentide esitamise tähtaeg on 15.11.17. Lisainfo kutse taotlemise kohta SIIT.