1.juulist asub Tallinna tehnikaülikooli uue õppeprorektorina ametisse Hendrik Voll. Praegune õppeprorektor Jakob Kübarsepp keskendub edaspidi teadus- ja õppetegevusele inseneriteaduskonnas.

Hendrik Voll on rahvusvahelise kogemusega professor, kes hetkel täidab ametikohustusi ehituse ja arhitektuuri instituudi professorina ning sisekliima ja veeinseneeria programmijuhina. Varasemalt on Voll lisaks teaduri ja dotsendi ametitele täitnud ka õppetooli juhataja ja õppeprodekaani rolli.

„Tallinna tehnikaülikool on hetkel suurte muudatuste keskmes. Esimese eesmärgina tuleb edukalt käima lükata I astme õppekavad ja viia lõpule II astme õppekavade reform. Ees ootab mitmeid väljakutseid: alustades õppetöö rahastamisest lõpetades programmijuhtide rolliga õppekavade toimimises. Paljude tehniliste erialade, Eesti riigi mõistes ülioluliste inseneriõppe õppekavade populaarsus on äärmiselt madal. Suuremas koostöös ettevõtjatega tuleb selle probleemiga tegeleda,“ selgitab Voll ning lisab: „Kütte ja ventilatsiooni professorina tean, et hoones võivad küll olla ükskõik kui head ja hästi toimivad süsteemid, aga kui inimesed on õnnetud, on hoone sisekliima halb. Loodan head koostööd kogu ülikooliperega. Olen kindel, et saame endale võetud eesmärgid koos edukalt täidetud ja usun, et lähitulevikus on TTÜ koridorid täidetud hea sisekliimaga.“

Senine õppeprorektor akadeemik Jakob Kübarsepp on tehnikaülikooliga seotud juba aastast 1975. Enda otsust õppeprorektorina mitte jätkata, põhjendab ta järgnevalt: „Õppeprorektorina olen tegutsenud alates aastast 2000, kokku enam kui 14 aastat. Ei ole kahtlust, et on teisigi, kes sooviksid õppetegevuse valdkonna arengute eest vastutuse võtta, “ ütleb Kübarsepp ning lisab, et on tulevikus otsustanud keskenduda teadus- ja õppetegevusele inseneriteaduskonna professorina.

TTÜ rektor akadeemik Jaak Aaviksoo kinnitab ka omalt poolt: „Mul on hea meel, et leidsime Eesti pikima, 14,5 aastase staažiga õppeprorektor professor Jakob Kübarsepa tööle väärika jätkaja. Professor Hendrik Volli rahvusvaheline kogemus ja senine töö oma eriala õppetöö edendamisel aitavad tehnikaülikoolil kindlasti oma arengukavas seatud eesmärke saavutada. Loodan väga, et suudame Hendrik Volli eestvedamisel mõjutada oluliselt ka kogu Eesti kõrghariduspoliitikat.“