Total Concept metoodika arendus ja rakendamine on jõudnud uude faasi. Järgnevate kuude peamine tegevus on tutvustada metoodikat mitte-eluhoonete rekonstrueerimisega seotud osapooltele eesmärgiga viia kinnisvara omanikele teadmine energiasäästu võimalustest ja tutvustada energiaaudiitoritele metoodika olemust ja peamiseid tööriistu. Seminaridel ja kursustel jagatav info põhineb suures osas läbiviidud pilootprojektide tulemustel, mis on kõik tänaseks jõudnud Etappi 3 – järelmonitooring.

Käesolevas uudiskirjas soovime jagada järgnevat:

  • Pilootprojektide tulemusi
  • CLIMA 2016 raames toimunud seminari tulemusi
  • Total Concept metoodika alaseid artikleid
  • Eesti keelset käsiraamatut
  • Seminaride ja koolituste infot
  • Metoodikat tutvustavat brošüüri

Loodame, et olete endiselt huvitatud projekti tegemistest. Küsimuste korral pöörduge julgesti meie projektimeeskonna poole.

Parimate soovidega,

Total Concept projektimeeskond

***

Pilootprojektide tulemustest

Kõik pilootprojektid on lõpetanud Total Concept metoodika teise etapi ehk siis ehitustööd. Pilootprojektide eeldatav energiasääst on vahemikus 11 kuni 50 protsenti ja energiasäästu meetmete pakettide arvutuslik tulu sisenorm kuni 11%. Eeldatud tulemuste paikapidavust jälgitakse Etapp 3 järelmonitooringuga, mis kestab kevadeni 2017.
Täpsemalt saab lugeda Etapp 2 tulemustest siin.

***

Seminar konverentsil CLIMA 2016