Stipendiumit on väljastatud alates aastast 2014. Esimesel aastal omistati stipendium kütte ja ventilatsiooni õppetooli tudengile Karl-Villem Võsale ja 2015 aastal kütte ja ventilatsiooni õppetooli doktorant Ülar Palmistele.

2016 aastal esitati hindamiskomisjonile hindamiseks 5 stipendiumitaotlust. Komisjoni otsustas määrata MTÜ EESTI KÜTTE- JA VENTILATSIOONIINSENERIDE ÜHENDUSE 2016 aasta stipendiumi kütte ja ventilatsiooni õppetooli tudengile Kristel Tamm-ele. Kristel Tamm jäi komisjonile silma oma kõrge motivatsiooni, hea õppeedukuse ja huvitava esseega teemal "Sisekliima käsitlus eesti luules ja/või räpis".